“Átuutiimi kábirum fúkitum nakaani kaan ániine di aseek.”​— Máce 19:4

Jehovah * Ateemit oo akokumi búyabaabu bútiáarabu. Biibley yoonolaal

nátuutuut aseekau átiaarau aban “náŋarulool bee di ániinaau.” Adam súumoosuum yok aan: “Ume kiti ammi koolaku kati woolau wúmbaam di eniil yati eniiley yúmbaam.” (Senes 2:​22, 23) Yok bee jaat, Jehovah namammaŋ man kayabormi kulako di kásuumaay.

Napi unokemmi di búyabaabu, au bee esof mati au bee baj kásuumaay nanoonan. Bare jakum ulimor. Haani ániine di aseek kamaŋoore faŋ pankubaj mátaañie. (Corinthiens 7:​28) Panujuk di éliibrey uye wan Biibley eregumi. Uriibenwojaa panŋoolen seni kásuumaay di famiyey di búyabaabu booli.—Psaume 19:​8-​11.

 1 JIYAB BÚTEBABU BAN ATEEMIT ASENUUMI

WAN BIIBLEY EREGUMI: Ániinaau oo ammi anifaanau ati famiyey.—Éphésiens 5:​23.

Au ániinaau Jehovah namammaŋ manucookoor aseeki. (Pierre 3:7) Nakaanookaan arambena ooli, ban namammaŋ manutebenool di numaŋool. (Genèse 2:​18) Noote umaŋ aseeki faŋ yok ukaan man wajakumi bee di oo urung wooli.—Éphésiens 5:25-29.

Au aseekau Jehovah namammaŋ manukob atai faŋ manurambenool di bútebabu boola (Corinthiens 11:3; Éphésiens 5:​33) Ujuumool di wan asofumi bee ekaan ban nusofoorool di ésigiri. (Colossiens 3:18) Ukaammojaa panupinco bújonoor atai di Jehovah.—Pierre 3:1-6.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Ukeeŋ apaali di búyabaabu buu nuuŋoolene ulako atáa mba aseek afaŋe manajake. Ujanten jak wan aje’emi bee eregi manukaan wan uŋoolen mi man ufaŋmanu jake

  • Jakum usomben. Pan pio mambi anooan di muyuul aŋoolen akaan apaalool manalako di kásuumaay

2 BINI FAŊ WA GORUMI AMU

WAN BIIBLEY EREGUMI: Noote uñes wajakumi bee mati apaali di búyabaabu. (Philippiens 2:​3, 4) Teben apaali di búyabaabu, jakum uloŋ mati Jehovah namammaŋ man kariibenoomi kuginlen di bukanaku búrom. (Timothée 2:24) “Kasanken páli, kankaan nen elib di eliba yaamaak bare furerepafu fati amanjumi waaf fusontene.” Moo kaane uwonoor jak bu nuje’e be kasanken. (Poroverb 12:18) Buinum bati Jehovah pamburambeni man u sanken jak di kamaŋ.—Galates 5:​22, 23; Colossiens 4:6.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Bala úmik waaf wáamak, di apaali di búyabaabu law Ateemit manarambeni manubeben poop nu’kambul búyegeti

  • Uwonoor jak waa nuje’e bee ereg di buu nuje’e beet ereg wo

 3 JIBAJ BÚYEGET BATI KASOFOOR

WAN BIIBLEY EREGUMI: Napi unookenmi di búyabaabu au di apaali di búyabaabu panjilako “eniil yákon.” (Máce 19:5) Bare muyuul bukan kugaba joom leejinaam uwonoor. Moo kanne joote kalikiten enam uwonoor di poop wagoremi sísigirasu sooluul. (Philippiens 2:2) Napi riiŋumi bee esof waje’emi bee ekaani, nafanafa faŋ manjikaan fákon. Biibley erereg mati kámikaku kubajujaa wamaŋimi ekaani panjak. (Proverbes 20:28) Napijilofumi ekaan waaf wáamak di makon ji kat man Biibley éyiisuul buruŋabu.—Proverbes 8:32, 33.

WAN UŊOOLEMMI UKAAN:

  • Uyiis apaali di búyabaabu wammi di ésigiri, jakum ure di káriiŋenool mbaa eregool kawonoraku kooli

  • Reg apaali di búyabaabu wan u wonoore bala unoken di waaf

^ par. 4 Jehovah yoo emmi kareesaku kati Ateemit di Biibley.