Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

 BUWAAS 1

Buu nuŋoolenaale ujamaal Ateemit ?

Buu nuŋoolenaale ujamaal Ateemit ?

Ateemit di Biibley nasankeneolaami. Timothée 3:​16

Ateemit alegenau naŋaŋar kúneene beet ekiik kawonooraku koola di éliibrey yanabaay. Éliibrey uyu yoo yemmi Biibley. Babaj wándo wabaje nafa wan Ateemit amaŋumi manumanjaal.

Ateemit namamanj wafaŋumi manujake bee mati olaal. Lóndaay yanooyan di oo épurumulo. Ujamoojaa, panubaj lónda yalegen. — Proverbes 1:5.

Ateemit namammaŋ man anooan tentaam aliir Biibley. Nuŋooleene uliir Biibley di usanken wajuupoe.

Umaŋjaa ejam Ateemit, nuwaare uliir Biibley ban núwot wan uliirumi.

 Banooban tentam babaj kambomi di ejam. Matthieu 28:19

Ku-Témoins de Jéhovah kuŋooleene kuranbeni, mánuwot wammi di Biibley.

Banooban tentaam kulitikenelitiken malagenamu majawumi di Ateemit.

Újaweriit bee ecaam wanoowan bee kalitikenaku uku. Nuŋoolene poop ulitiken wajawumi di Ateemit ban ku-Témoins de Jéhovah kujojemi ban faŋe manlofi ; boo koonemi di faranse Salle du Royaume des Témoins de Jéhovah.