Di ejukey yooli manteer ekaan waaf wajake riorio?​— Bukanaku kajuupoe moo kusofe. Biibley esankensanken mati táa­ñientaañi faŋ bee mati akambanaau an koone Yosia ekaan wajake. Bare nabajen baj kupaalaay kajake karambenool. Uŋesaal man faŋ manumanjaale Yosia di kupaalool.

Yosia ampaool kareesool Amoon, áiiyau ati Juda. Amoon an ajakeenut faŋ ban sínaataasu nalakoeene kamiikelet. Nan ampaool aketumi Yosia nalako áiiyau ati Juda. Manabaje simit futok di sífeejiir keb! Manteer nusosof mati nalakoenlako an ajakut nen ampaool?— Leemo.

Zefania narereg bukanaku jakumkumiikelet sínaatasu

Haani nan alakomi añiil, Yosia namammaŋ ejam Jehovah. Moo kaane nañes kupaalaay keb kamaŋe Jehovah. Bukoo kurambenoolumi ekaan wajake. Bukei kulakoeenumi kupaalool?

Zefania akee’een di kupaalool. Zefa­nia aprofet a regumi bukanaku kati Juda waafau wajakutau waje’emi beet ebajiil eenojaa pan kumiiket sínaataasu. Yosia  nariiben wan Zefania aregumi namiikelet Jehovah, amiikeletut sínaataasu.

Jeremi poop apaalaayeen ati Yosia. Bukoo fulaŋ ban di kubaakoor táko. Bapaalaayabu booliil balegen, moo kaane nan Yosia aketumi Jeremi nakaanool ká­kim káyiise man eketey yoola egoroomi. Jeremi di Yosia kurambenoorerambenoor ekaan wojake di poop ejam Jehovah.

Yosia di Jeremi kurambeboorerambenoor ekaaj wajake

Waa nuŋoolene ulikiten di Yosia?— Haani nan alakomi añiil Yosia nammaŋeene ekaan wajake. Namanjemmanj mati naware añes kupaalaay kamaŋe Jehovah. Au poop uŋes jak kupaalaay kamaŋe Jehovah kaŋoolenumi kurambeni ekaan wajake.

ULIIR DI BIIBLEY YOOLI

  • Chroniques 33:21-​25; 34:​1, 2; 35:25