Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

 BUWAAS 10

Yéesu nakankaan an ajame nanoonan

Yéesu nakankaan an ajame nanoonan

Manteer súunsuum ejam kubajai nanoonan?⁠— Nikee táañietaañi. Manteer nu mamanj mati Yéesu najamejam Jehovah di poop kubajaool?— Wan Yéesu akaanumi ŋooleŋŋoolen rambeni manujam kubajai haani táañitaañi ekanu mo. Uŋesaal manumanjaal faŋ to.

Bala á jo’ol tentaam Yéesu fatiya na lakoene oo di Ampaool Jehovah. Bare poop nabajeembaj kubaja baabe tentaam. Ureesiil Soseef di Mari. Manteer numamanj buu kulakomi kubajaool eeno?​—

Jehovah naŋaruŋar maroŋamu mati Yéesu fatiya ban nanoken mo di farafu fati Mari moo kaane Yéesu naŋoolen abaji ban naroŋ tentaam. Miracle ebajeene! Yéesu nababaak di farafu fati Mari nen man kuñiil bukaaku kubaakemi di karaku kati siñáiil. Nan riiŋumi kuleeŋ futok di kubaakiir Yéesu nabaji. Maamu kaanumi man Soseef di Mari kulako kubajaaku kati Yéesu baabe tentaam.

Nan abajumi simit uñen di sigaba keb nakaan waaf wayiise buu namaŋumi eeno Ampaool Jehovah. Nakankaanu mo nan oo Yéesu di kati famiey yoola kujowumí Jerusalem beet efetey yati Paak. Nan kulakomi bóotabu Soseef di Mari kujukut Yéesu. Numamaj bei na lakoeene?​—

Buu kaane Yéesu nalako di temple-ey?

Soseef di Mari dikulaañ galab be Jerusalem man kuñes Yéesu banooban. Úyegetawu wooliil diujuum faŋ mati kuŋoolenut kujukool. Nan bajumi kunak kúfeegiir di kutookool di temple-ey yo emmi eluupey yati Ateemit. Numamanj bu kaane Yéesu nalako di temple-ey?⁠— Mati boo pan naŋoolen alikiten wajowumi bee di Ampaool, Jehovah. Namammaŋ Jehovah ban namaŋemmaŋ emanj buu naate akaan mánasuumool. Haani nan anifaanomi yok alako ániine, Yéesu najamejam nanoonan Jehovah. Haani ditáañi mbaa disenool sílaam Yéesu nákontinekontine ejam Jehovah. Manteer Yéesu najamenjam poop Soseef di Mari?⁠— Biibley yóone ée.

Waa nuŋoolene ulikiten di wan Yéesu akaanumi?​— Nusoolasoola ejam kubajai haani pántáañi. Manteer pan ukaanumo?​—

ULIIR DI BIIBLEY YOOLI

  • Luc 1:​30-​35; 2:​45-​52

  • Éphésiens 6:1

  • Hébreux 5:8