Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

 BUWAAS 7

Manteer nikee panusof mati an amaŋuti di baj wan úkolie poop?

Manteer nikee panusof mati an amaŋuti di baj wan úkolie poop?

Jiker jikambanaaju jaamumin di enataley. Panoone oo nasosof mati an amaŋutool ban di baj wan ákolie, leemo? Manteer au poop múmus baji?​— Bajebaj anooan nikee nikee. Biibley esankensanken mati kupaalaay kukee kati Jehovah múmus bajiil. Ákon di buko kareesool Eliya. Uŋesaal emanjool.

Jezebel namaŋemmaŋ ebuj Eliya

Eliya di mofamu mati Israel nakine pio bala Yéesu abaji. A’ab, áyiiyau ati ­Israel, alakout kamikelet Ateemit alegenau, Jehovah. A’ab oo di aseekool Jezabel, énatey yan kuwonkemi Baal kulakomi kamiikelet. Moo kaane kameeŋe kati Israel poop di kutooŋ kamiikelet Baal. Jezabel aseekau ati áiiyau, an ajakut faŋ. Namaŋemmaŋ ebuj kumiikelaku búrom kati Jehovah, Eliya poop! Nu mamanj waa ­Eliya akaane?​—

 Eliya natetey! Najojow lói bee di kafintaku ban najow ayofo di kagool. Manteer numamanj buu kaane nakaanemo?​— Ée, nákolikoli. Bare riiŋenut man Eliya ákoli. Buu kaane? Namajemmanj mati Jehovah naŋooleŋŋoolen arambenool. Jehovah na yiisooyiis sembaasu soola aban. Babaj funak Eliya nalalaw man Jehovah áboñul sambun kábirum fatiya, Jehovah nakaa­numo. Mokaane Eliya na warene amanj mati Jehovah naŋooleŋŋoolen arembe­nool!

Buu Jehovah arambenumi Eliya?

Nan Eliya alakomi di kagoolaku ­Jehovah nasanken di oo ban nakeeŋol: ‘Waa noom di ekaan taate?’ Eliya napukool aan: ‘Ínje kebom irinoe di kumiikelaku kooli. Ínje kebom pat ban níkolikoli mankubujom. Eliya na sofensof mati kububuj kumiikelaku búrom kati Jehovah. Bare Jehovah naane Eliya: ‘Haani lee malegen. Bukan koono 7000 kooku di kamiikeletom bee jaat. Ukaan ániine. Babaj wajuupoe wan imaŋe manukaan!’ Manteer Eliya súu­moosuum ejamumo?​—

Waa nu ŋoolene uŋar di wabajumi ­Eliya?​— Jákumumus usof mati an amaŋuti ban jákumumus úkoli. Nubabaj kupaalaay kamaŋe Jehovah di poop kamaŋi. Jehovah poop abaje sembe sáamak ban pana­rambeni nanoonan! Manteer súu­misuum emanj mati umusut ulako au kebi pat?

ULIIR DI BIIBLEY YOOLI

  • Rois 19:​3-​18

  • Psaumes 145:18

  • Pierre 5:9