Jaw bee di wándomi

Ujaw bee di sommaire-ey

Ku-Témoins de Jéhovah-aku

Ugiten kasanken Jóola

Ji likiten kuñooluul

Kubaj, jiŋar isituwaarasu use man jilikiten kuñooluul nafa yati Biibley.

Wanuje’e bee kasanken ráare

Kurimaku kati éliibarey yan koonemi DEUTÉRONOME kuŋooleŋŋoolen kukiikuul naapi jilakomi ekurey kuñooluul.

Furim fa yofoori fan umanje kuregi fo jaa pan suumi

Biibley esankensanken mati furim fàamak fa yofoori faŋ. Yoone “furim fanabe fayofoori.” Manteer au numammaŋ emanj fo?

Rebeka namammaŋ ekaan man Jehovah súumool

Buu ma nuŋoolene ukaan manuliikoor di Rebeka? Uliir histoir-rey, manufaŋ manumanjool.

Ra’ab náyiinenyiinen di Jehovah

Uliir histoire-rey numanj buu Ra’ab di kati famiey yoola kupakumi nan Yeriko efumomi.

Nakankaan man ampaool di Jehovah súumiil

Waa ajaŋaau ati Yefte amaŋ akaan? Waa nuŋoolenenaale ukaanaal bee kaliikoor di ajaŋaau ati Jefte?

Samiel akatut ekaan wajoone

Waa nuŋoolene ukaan nen Samiel manukaan wajoone haani nujuke bukan kukee di ekaan waaf wajakut?

David akoliut

Uliir histoire-ey manumanj waa ukaanumi man David alako ániine faŋ.

Manteer nikee panusof mati an amaŋuti di baj wan úkolie poop?

Nan Eliya asofumi mati an amaŋutool waa Jehovah aregool? Waa nu ŋoolene uŋar di wabajumi Eliya?

Yosia kupaalaay kajake nabaje

Biibley esankensanken mati táañientaañi faŋ bee mati akambanaau an koone Yosia ekaan waaf wajake. Uñes buu kupaalaalool kurambenool.

Jeremi akatenut kasanken mati Jehovah

Waa kaane Jeremi akatenut kasanken mati Jehovah haani bukanaku kúfaaralakolaal kulakoene mbaa ku’uñaku kooliil di kuri faŋ di oo?

Yéesu nakankaan an ajame nanoonan

Táañitaañi ejam nanoonan. Ujuker buu wan Yéesu akaanumi ŋoolenumi urambeni

Kukikiik wajawumi bee di Yéesu

Uŋes man manumanj bukan koono 8 kakiikumi di Biibley ban dikukiik wajawumi bee di Yéesu.

Ásampulau ati Póol an akaaŋene

Akambaanaau umu napakenpaken iñaayol áliinool. Buu nakaan?

Tímote namammaŋ karamben bukan

Buu nuŋoolene ukaan manubaj maroŋe másuume nen Tímote?

Jáiiyaju jajeemi beet eŋar funifaanetoafu fati tentaam búrom

Buu je’e bee kanokoor naapi Yéesu aŋarumi funifaanetoafu fati tentaam?