Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Mboṅ a Yehova​—Ba nja jeno̱ e?

Mboṅ a Yehova​—Ba nja jeno̱ e?

Mo̱ o me̱nde̱ to̱ndo̱ bata bia mambo jombwea Mboṅ a Yehova e?