Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Yehova Loba a me̱nde̱ jongwane̱ wa

Yehova Loba a me̱nde̱ jongwane̱ wa

O nin sinima, epas’a Bibe̱l ewo̱ e mongwane̱ Grayson o je̱ne̱ ná a titi eto̱m o be̱ ke̱nge̱nge̱ ná a do̱lisan Loba.