Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Byingedi ba kalat’a Mwenge ma bonamyenge

Byingedi ba kalat’a Mwenge ma bonamyenge

Ebongolo a kalat’a mwenge ma bonamyenge, myango ma ndol’a mbale na ma jemea.