Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Byingedi ba kalat’a Ester

Byingedi ba kalat’a Ester

Bia ebongolo a nje nin kalati e mato, mambo ma bolane, na mweńa ma nin kalati ni malee neni Ester a leeleno ngiń’a mulema o lingea tumba la Loba.