Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Su

Su

Mo̱, o dia o mo̱nge̱le̱ ponda bwam o tombise̱no̱ na tumba la Yehova, o ndongame̱n i membisane̱, ne̱ni mulema mo̱ngo̱ mu sengino̱ o mako̱to̱ne̱ mande̱ne̱, ponda o tano̱ o bwane̱ dikalo muńe̱nge̱, to̱so̱ bekwali be makenjisane̱ o tano̱ o kwala na bonasango e? O si dimbedi Yehova ka nje te̱ mo̱ pe̱ a si dimbedino̱ wa. A mo̱nge̱le̱ na ńo̱ngi ńe̱se̱ ebol’ango̱ ya bwam ya dube̱. A le̱le̱m pe̱ o jongwane̱ wa o timba o mboa.

“Mbame̱ne̱ na mombwea mido̱ngi mam,” e kwali Yehova, “na mapulise̱ mo̱.” Kana mutatedi a mapulise̱no̱ mido̱ngi mao mi camane̱ nika nde mba pe̱ na mapulise̱no̱ mido̱ngi mam. Na mako̱te̱le̱ mo̱ o wuma ye̱se̱ mi pambilanno̱.”—Hesekiel 34:11, 12.