Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 DONGO 1

“Na me̱nde̱ pulise̱ mu mu pimbedi”

“Na me̱nde̱ pulise̱ mu mu pimbedi”

Mudo̱ngi mwe o da. Mu mábotea panda na dibemba, e si biane̱ ne̱ni. Mu si me̱ne̱ pe̱ mutated’ao, to̱ mine̱ mido̱ngi. Bulu bo ni ko̱. Mu mápimbea o mbasanedi ma njongo ni londi na ńam’eyidi yená, yena i da mo̱; nde mwe pe̱ o mpepele ma m’beṅsan. ‘Wa nde mweno̱ o senga doi mu membano̱; mutated’ao nu. E o ńa mīla o po̱ na mo̱, na mo̱ a se̱be̱ mo̱, a wule̱le̱ mo̱ o mbot’ao, a timbane̱ mo̱ o mboa.

YEHOVA a ko̱lo̱ngo̱ne̱ o kobisane̱ mo̱me̱ne̱ ka mutatedi. O Eyal’ao a mabola biso̱ mbaki ná: “Mbame̱ne̱ na mombwea mido̱ngi mam, na mapulise̱ mo̱.”Hesekiel 34:11, 12.

“Mbame̱ne̱ na mombwea mido̱ngi mam”

Banja be mido̱ngi ma Yehova e? O pe̱m n’esungu, mido̱ngi ma Yehova me nde bato ba to̱ndi mo̱ na ba mowe̱ pe̱ mo̱. Bibe̱l e makwala ná: “Ese̱le̱ biso̱ jowe̱, di nungame̱ wase, di numeye Yehova muweked’asu mabo̱ngo̱! Ebanja mo̱ nde e Loba lasu, biso̱ pe̱ tumba a matatano̱, mido̱ngi dia lao di madie̱le̱no̱.” (Myenge 95:6, 7) Ka dibemba la byembe mo̱me̱ne̱ di mabupe̱ mutatedi, bowe̱ ba Yehova be ńo̱ngi o bupe̱ Mutated’abu. Mo̱, be ná ke̱nge̱nge̱ e? Ke̱m. Ponda iwo̱ bautu ba Loba bena ba be̱ ka “mido̱ngi mi caman,” ka “mido̱ngi mi pimbedi,” to̱so̱ ka “mido̱ngi mi pambilan.” (Hesekiel 34:12; Mateo 15:24; 1 Petro 2:25) To̱na nika, to̱ moto a panda  nde, Yehova a si macoma mo̱ ka moto nusibe̱n pe̱ dipita.

Mo̱, o mo̱nge̱le̱ so̱ ná Yehova a dia Mutated’ango̱ e? Ne̱ni Yehova a malee̱le̱no̱ we̱nge̱ ná a dia nde mutatedi e? Jombweye man mato̱ti malalo.

A mabola biso̱ da la mudī. “Na madese̱ mo̱ bewudu ba bwam,” e kwali Yehova. ‘Mi me̱nde̱ ja o epol’a bwam, na da pe̱ bewudu ba diwo̱ngi.’ (Hesekiel 34:14) Yehova a si masuba tomtom o bola mido̱ngi mao da la mudī o ponda ni te̱nge̱n. Mo̱, o dia o mo̱nge̱le̱ ponda iwo̱ o kusino̱ jalabe̱ la muka mo̱ngo̱ tongwea na kalati, ekwali, to̱so̱ sinima po̱ ńa bebokedi e? Nika e s’embe̱ dube̱ lo̱ngo̱ ná Yehova a mombwea wa tobotobo e?

A matata biso̱, a masue̱le̱ pe̱ biso̱. Yehova a kakan ná: ‘Na me̱nde̱ timbane̱ mu mu pambilan o dibemba, na me̱nde̱ kaka mu mubuedi, nembe̱ pe̱ mu mu maboe̱.’ (Hesekiel 34:16) Yehova a membe̱ babo̱bi na bańo̱so̱be̱ na mitakisan. A makaka mudo̱ngi mao mubuedi, ongwane̱ mo̱ o bo̱le̱ yete̱na mwenj’ao mō̱ a sengise̱ mo̱ sese. A matimbane̱ pe̱ mi mena mi pimbedi mena mi manane̱ besengedi ba mulema mu pungwedi.

A no̱ngi ngaban o jongwane̱ biso̱. “Na mako̱te̱le̱ mo̱ o wuma ye̱se̱ mi pambilanno̱,” e kwali Yehova. “Na me̱nde̱ pulise̱ mu mu pimbedi.” (Hesekiel 34:12, 16) Seto̱ ońolana mudo̱ngi mu pimbedi nde Yehova a bo̱lo̱ne̱no̱ mo̱. A bi ponda mu pimbedino̱, a mapulise̱ mo̱, a bwa pe̱ muńe̱nge̱ ke̱ a so̱i mo̱. (Mateo 18:12-14) Ombusa me̱se̱, a mabele̱ bowe̱ mo̱ ba mbale̱ ná “mido̱ngi mam, dibemba na madese̱no̱.” (Hesekiel 34:31) We nde mō̱ ńa mi mido̱ngi.

Seto̱ ońolana mudo̱ngi mu pimbedi nde Yehova a bo̱lo̱ne̱no̱ mo̱. A mabwa muńe̱nge̱ ke̱ mu mudo̱ngi mu so̱be̱

“Bola mińa masu mi be̱ ka ma ponda kwaṅ”

Ońola nje Yehova a mapulise̱no̱ wa na bele̱ pe̱ wa ná o timbe na mo̱ e? Ońolana a mapula ná o be̱ muńe̱nge̱. A boli dikaki ná a “mayo̱lise̱ mbua o pond’ao, e me̱nde̱ nde be̱ mbu’a bonam” omo̱ń a mudo̱ngi mao. (Hesekiel 34:26) Seto̱ dikaki la tete di. Wame̱ne̱ we̱n na diso̱ lo̱ngo̱ minam ma Yehova omo̱ń’ango̱.

Dutea te̱ o ni ponda wokono̱ o bia Yehova. K’eyembilan, o̱nge̱le̱ te̱ ne̱ni mulema mo̱ngo̱ mumbino̱ nged’a boso wokono̱ mambo jombwea dina la Loba na mwano mao. Lo̱ko̱mea o tano̱ o senga ke̱ o mukea o mako̱to̱ne̱ mande̱ne̱ na o ndongame̱n. Dikalo la myango ma bwam o bwane̱no̱ muńe̱nge̱ ke̱ moto a masengane̱ wa na mulema mao mwe̱se̱. O̱nge̱le̱ te̱ muńe̱nge̱ o timbane̱no̱ o mbo’ango̱ bo buńa.

We pe̱te̱ ná o bwa mulemlem ma muńe̱nge̱. Bautu ba Loba bō̱ ba ponda ni tombi ba kane̱ ná: “Timbise̱ biso̱ na wa, a Yehova, nde di matimba! Bola mińa masu mi be̱ ka ma ponda kwaṅ!” (Madoi ma Mbembe 5:21) Yehova a sengi mu muka, na babo̱ ba timba o bolea mo̱ na muńe̱nge̱ munde̱ne̱ bwambi. (Nehemia 8:17) Yehova a me̱nde̱ o bola mulemlem ońol’ango̱.

Nde kana kwala na bola ba titino̱ lambo diwo̱, ombwea mambo mō̱ ma matakise̱ betimbedi bo̱ngo̱ na Yehova na ne̱ni weno̱ ná o buka mo̱.