Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 DONGO 2

Wase e masuba be̱ Paradisi

Wase e masuba be̱ Paradisi

Ange̱l a pamo e matute̱le̱ Adam na Eva, mom’a boso na mut’a boso o bánga bediedi ba Loba. Nika e wan bobe na kwedi o wase

ETUM a póndá oboso ná Loba a maweka bato, a weki ange̱l jita, bewekedi bena be be̱n ńol’a edi. O mōnda ma Eden, ange̱l a pamo ni timbi belabe̱ ná Satan Diabolo, e bolane̱ musomba o lemse̱ Eva ná a de epum’a mpo̱m ma bwele Loba anedino̱ babo̱ ná ba si dá.

Satan a bolane̱ ńama-bwaba ná e be̱ nde biana mo̱ nde ńe to̱pē̱ o pula kwala ná Loba a wutane̱ muto na mom’ao lambo la bwam. Ni ange̱l e langwea Eva ná mo̱ na mom’ao ba si me̱nde̱ wo̱ yete̱na ba dedi epum’a mbenda. Satan a bake̱le̱ Loba ná a mawo̱ndo̱ bana bao be o wase. Nu mutope̱ Lobango a boli ná si sengane̱ la Loba le̱ne̱ne̱ nde ka nge’a bwam moto eno̱ ná a bupe̱ o be̱ne̱ so̱ṅtane̱ la tobotobo na o te̱me̱ wonja. Nde nika e ta nde mpoṅ, mpoṅ maboso mu to̱po̱be̱ o wase. Mutonga ma yen ekwali mu mombwea nde doi la bianedi lāsam to̱so̱ bediedi bāsam ba Loba: nga Loba a be̱n bwam o die̱le̱, nga a madie̱le̱ pe̱ o mbadi ni te̱m na sim ońol’a bwam ba bewekedi bao.

Eva a ta a dube̱ mpoṅ ma Satan. Na mo̱ a bwa y’epuma ńo̱ngi, a no̱ngo̱ mo̱ a dá. Ombusa póndá a bola mo̱ mom’ao, mo̱ pe̱ a dá. Na babo̱ ba timba be̱ bato ba bobe. Di dá l’epuma lena dime̱ne̱ne̱ k’eye̱me̱k’a lambo di lee̱le̱ nde pamo. Na kwe̱me̱ la mbend’a Loba na mboṅsan, Adam na Eva ba bangi nde bediedi ba Muwekedi ńena nu boli babo̱ me̱se̱ lata na longe̱ la ke̱nge̱nge̱.

Mbota “e me̱nde̱ ńo̱so̱ mulopo mo̱ngo̱, wa pe̱ o me̱nde̱ laba mo̱ o tanga lao.”​—Bebotedi 3:15

Loba a ko̱kise̱ ba bato ba pamo ońola nje ba bolino̱. A kakane̱ ná Mbot’a dikaki to̱so̱ Musungedi a me̱nde̱ po̱ ńena nu me̱nde̱ bumbise̱ Satan, ńena ńama bwaba e tano̱ edinge̱dinge̱. Loba a sise̱le̱ belondisedi ba mbako a kwed’a Adam na Eva ońol’a son a póndá, na nika, a lee̱le̱ ndedi ońol’a mbot’abu ni si ta ni mayabē̱. Bana babu ba kusi eyoto ońol’a dipita ebanja Nu ńena Loba a me̱nde̱no̱ loma a me̱nde̱ sumwa beu a ńolo ńena pamo o Eden e wanno̱. Ná Bibe̱l e tano̱ e tilabe̱, e bīse̱ son na son ne̱ni mwano ma Loba, jombwea nu Musungedi a kakane̱no̱, mu me̱nde̱no̱ londa, na nja nu me̱nde̱ be̱ Mo̱.

Loba a panga Adam na Eva o Paradisi. Ba busino̱ o mōnda ma Eden, e ta e pula babo̱ eńangi na ebol’a ngińa ná ba kuse dá la buńa te̱. Na Eva a no̱ngo̱ deme̱ a ya Kain, muna Adam na Eva ńaboso. Ba yai bana ba bome na ba bito bape̱pe̱, Abel na Set ńe mbamb’a Noa be o mu muso̱ngi.

—Nika e se̱medi o Bebotedi bepasi 3 nate̱na 5; Bebīsedi 12:9.