Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 DONGO 3

Mbel’a moto e monga o mpupe

Mbel’a moto e monga o mpupe

Loba a mabumbise̱ was’a bobe nde a mawe̱nge̱le̱ Noa na mbia mao

MBEL’A moto e to̱ndino̱, bobe na njo pe̱ ba pomane̱ nde yamba o wase. Heno̱k, mpo̱m ma muto̱pe̱ bedinge̱ o ni póndá a bīse̱ bato ná Loba a me̱nde̱ po̱ buńa bō̱ o bumbise̱ bato ba bobe. To̱na nika bobe bo bati nde bita bo yamba pe̱. Ange̱l iwo̱ i ta i kwe̱me̱ Yehova ninka ná, yese̱le̱ bejedi babu o mo̱ń, i bo̱to̱ mańolo ma bato, i no̱ngo̱ ngo̱n abu ka bito. Mu mulatako Loba a si tese̱no̱ mu ya mbot’a belapata ba bato be belabe̱ ná Ńamba bato bena ba bati wanē̱ njo na koma la maya o wase ńe̱se̱. Loba a ta a bwa ndutu jita o je̱ne̱ ne̱ni bewekedi bao bena be o wase beno̱ o ńama.

Ombus’a kwed’a Heno̱k, moto mō̱ a ta diwengisan oteten a ba bato ba bobe. Dina lao di ta nde ná Noa. Mo̱ na mbia mao ba ta ba keka bola nje e te̱nge̱n o miso̱ ma Loba. Póndá Loba a no̱ngino̱ bedomsedi o ńamse̱ bato ba bobe ba ni póndá, a wasi we̱nge̱le̱ Noa na ńama. Na Loba a langwea mo̱ ná a longe elimbi ye nde ka ekokot’a medi ma munja. Oten nde Noa na mbia mao ba tano̱ bángame̱ne̱ jonga o pónd’a mpupe mwemba na jita la ńama, myǒm na myo̱di. Noa a sengane̱ Loba. Oteten a lambo ka mwatanu ma mbu Noa á tombise̱no̱ o longa elimbi a ta pe̱ “mulangwed’a te̱me̱ la sim.” (2 Petro 2:5) Ome̱le̱ bato jombwea Mpupe mu ta mángame̱ne̱ po̱, ba yaṅ nde mo̱. Na póndá e po̱ ná Noa na mbia mao ba so̱le o elimbi mwemba na ńama. Loba a kwese̱ jombe̱. Na mbua e kumwa yo̱le̱.

Mbua e sowedi 40 ma myese na 40 ma myulu nate̱ wase ńe̱se̱ e lo̱, bato ba bobe ba wo̱. Myo̱di mi tombino̱, na madiba masiba elimbi y’āla te̱me̱ omo̱ń a mudongo. Noa, mbia mao na ńama ba jai mbu ma mususu o elimbi ná bá buse esibe̱ babo̱ kusa njo̱m. Noa a bola Yehova jabea o timbise̱le̱ mo̱ masoma. Loba emea jabea la Noa a bola pe̱ mo̱ na mbia mao mbaki ná A si me̱nde̱ pe̱ wana mpupe o bo̱le̱ longe̱ o wase. Na Yehova a busise̱ nyungu ka mboṅ ni me̱ne̱ne̱, ni mabolē̱ ná bō̱nge̱le̱ di dikaki di mawane̱ lo̱ko̱mea.

Ombusa Mpupe Loba a ta pe̱ a bola mbel’a moto mambenda ma peńa. A bola babo̱ wonja o dá ńama. Nde a we̱le̱ babo̱ mweka ná ba si dá maya. Anea pe̱ mbot’a Noa ná e londise̱ wase ńe̱se̱. Nde bō̱ babu ba si sengane̱. Bato ba ta ba ko̱to̱me̱ o was’a bediedi ba Nimrod ba botea longa ekokot’a njongo o mundi ma Babe̱l mu timbi belabe̱ ná Babilon. Mwano mabu mu ta nde ná ba te̱nge̱ne̱ mbend’a Loba ni ta ná bato ba londe̱ wase ńe̱se̱. Nde Loba eki ba bato ba pamo, a to̱bise̱ eyem’abu ya bwambo, a bola babo̱ ná ba to̱pe jita la leme̱. Kana ba si tano̱ pe̱ ba so̱ṅtane̱lē̱, ba caki ebol’abu ba camane̱ o wase ńe̱se̱.

—Nika e se̱medi o Bebotedi bepasi 6 nate̱na 11.