Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 DONGO 7

Loba a masunga bana ba Israe̱l

Loba a masunga bana ba Israe̱l

Yehova a mawana ndenge̱ o Egipto, Mose pe̱ a mabusane̱ bana ba Israe̱l o mu mundi. Loba a mabola Israe̱l mambenda tongwea na Mose

BANA ba Israe̱l ba jai o Egipto mimbu jita, ba tutise̱ m’bwaṅ ba to̱ndo̱ pe̱. Nde Farao ńa peńa e ta e botea janea. Nu mudiedi a si ta a bia Yose̱f. Muto̱nde̱ ma Bonaisrae̱l mu ta mu bwese̱ ni kiṅ’a njo bo̱ngo̱ e timbise̱le̱ babo̱ bakom, ńanea pe̱ ná bana babu ba mye̱nge̱ ba bome ba lo̱isabe̱ o Munja ma Nil. Nde ńango mō̱ ńa ngiń’a mulema a ta a we̱nge̱le̱ mun’ao ńa mome a wuta mo̱ o esanja oteten a besosongo. Muna Farao ńa muto a so̱ nu muna, a bele̱ mo̱ ná Mose, a bongwa pe̱ mo̱ oteten a ndabo a kiṅ’a Egipto.

Nipóndá Mose a po̱ino̱ 40 ma mbu, a ta a we̱le̱ mo̱me̱ne̱ o ndutu ke̱ a masunga mot’a Israe̱l nu ta mukom o mā ma mot’a Egipto mudied’a bebolo. Mose a ńa mila o ekombo ye etum, a ja oten o mbumwa. Mose a po̱ino̱ 80 ma mbu, Yehova a loma mo̱ ná a timbe o Egipto āle baise̱ Farao ná a busise̱ tumba la Loba.

Farao a ta a banga ná bam. Na Loba a nika Egipto na dom la ndenge̱. Póndá te̱ Mose a tano̱ a te̱me̱ Farao oboso o bola mo̱ epolo ná eke ná ndenge̱ ni mabupe̱ e si ko̱ye̱ mo̱, Farao a bangi sengane̱ mo̱ na njo na dipama a yaṅa Mose na Loba lao Yehova. O sukan, ndenge̱ ni londe̱ dom e bwa bana ba boso be̱se̱ o mundi, o sumo te̱ o mbia mena mi sengane̱ Yehova, mi tuka maya ma muna mudo̱ngi o byeku ba mo̱mbe̱ mabu. Ange̱l Loba a lomno̱ o bumbise̱ e kata ma mo̱mbe̱. Bonaisrae̱l ba ta bo̱nge̱le̱ di jongise̱ la betańsedi tongwea na bolise̱ mbu te̱ nje ba bele̱no̱ ná Pasa.

Farao a bo̱lo̱ne̱no̱ mun’ao ńa boso, a bola wonja ná Mose na Bonaisrae̱l be̱se̱ ba buse o Egipto. O dibokime̱ne̱ na babo̱ ba ko̱to̱me̱ ka dibemba dinde̱ne̱ ońol’a Bebusedi. Nde Farao a tukwa mo̱nge̱le̱, a botea bupe̱ babo̱ na jita la sonj’a bila na bebamban. Bonaisrae̱l be̱ne̱ ka biana ba kwedi o lambi o sanj’a Munja-mu-Molē̱. Yehova āba Munja-mu-Molē̱ o bola ná Bonaisrae̱l ba kate oteten a bedima ba madiba omo̱ń a mińangadu myanji! Póndá Bonaegipto ba sungino̱ o bupe̱ babo̱, na Loba ese̱le̱ ná madiba masoweye ma lo̱ise̱ Farao na mulō̱ṅ mao ma bila.

Ombusa póndá Yehova a ńo̱ male na Bonaisrae̱l, ke̱ ba maja be̱be̱ na Mudongo ma Sinai. Loba a bolane̱ Mose ka muwaledi o bola Israe̱l mambenda ońol’a bediedi na betatedi, be̱be̱ ná o myudi ma longe̱ me̱se̱. Etum te̱ Bonaisrae̱l ba wusano̱ kasa bediedi ba Loba na jemea, Yehova a wusa be̱ na babo̱ a bola pe̱ ná matumba mape̱pe̱ ma name tongwea na babo̱.

Nde, dongo dinde̱ne̱ la Bonaisrae̱l di lee̱le̱ pas’a dube̱ ni malingisanē̱. Yehova a bola so̱ ná ni ńo̱ṅo̱n e teṅateṅane̱ o eyaṅ 40 ma mbu. Obiana a mawo̱, Mose a po̱so̱ Yosua, moto nu te̱m ná sim o timbane̱ mo̱. O sukan Bonaisrae̱l ba ta be̱be̱ o so̱lo̱ o ekombo yena Loba a kakane̱no̱ Abraham.

—Nika e se̱medi o Bebusedi; Levitiko; Miso̱ngi; Ndimbisedi; Myenge 136:10-15; Bebolo 7:17-36.