Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 DONGO 22

Bamuloloma ba mate̱ dikalo esibe̱ bo̱ngo̱

Bamuloloma ba mate̱ dikalo esibe̱ bo̱ngo̱

Mwemba ma Kriste̱n mu mapomane̱ yamba to̱na mitakisan

DOM la mińa ombusa Yesu jondea o mo̱ń, be̱be̱ na 120 ya bókwedi bao ba ta ba ko̱to̱me̱ o Yerusale̱m o mińa Baju ba tano̱ ba bolise̱ Buńa ba Mwatanu, o 33 P.A. Na dibokime̱ne̱ mumban mwe biana júnga la mūdi munde̱ne̱ mu londa o ndabo. O mbad’a betańsedi bókwedi ba kumwa to̱po̱ leme̱ lope̱pe̱ ba si tano̱ ba bia. Beteledi ba man mambo ma betańsedi ma bolane̱ be nde na nje e? Loba nde a ta a bola bókwedi edi e sangi.

Dimuti di ta o eboko ońolana be̱n ba ta ba wa la jita la bekombo ońola di bolise̱. Ba ta ba ńaka o senga bókwedi ba Yesu ba mato̱po̱ leme̱ labu ná se̱ṅse̱ṅ! Ke̱ a mabola beteledi ba nje e bolane̱, Petro a kiki eding’a muto̱pe̱ bedinge̱ Yoe̱l e makwale̱ ná Loba a me̱nde̱ “koma” edi ao, yena e me̱nde̱ bo̱le̱ ba ba makuse̱ mo̱ mabea ma betańsedi. (Yoel 2:28, 29) Nin mboṅ ninde̱ne̱ ńa edi e sangi a Loba e lee̱le̱ na bwē ná diwengisan dinde̱ne̱ di mapo̱: Mwemba ma Kriste̱n mena mu bokisabe̱ mu timbane̱ musebea ma Loba Israe̱l e tano̱ e be̱ne̱. Ba bena ba ta ba pula bolea Loba o mbadi a do̱lisane̱no̱ o nipóndá ba ta bángame̱ne̱ timba be̱ bókwedi ba Kristo.

O mulemlem ma póndá, basingedi ba ta ba bata te̱nge̱ne̱ bókwedi ba we̱le̱ babo̱ o beboa. Nde oteten a bulu, ange̱l a Yehova e ta e tele̱ mo̱mbe̱ ma ndabo a beboa e langwea bókwedi ná bālane̱ ebol’a dikalo o boso. Bwese̱le̱no̱, ba boli nde kana ange̱l e kwalino̱. Ba so̱lo̱ o tempe̱l ba botea o jókwe̱le̱ myango ma bwam jombwea Yesu. Báte̱nge̱ne̱ babo̱ b’ebasi ba linga jita b’anea babo̱ ná bembe̱ dikalo. Esibe̱ bo̱ngo̱ bamuloloma bālabe̱ ná: “Yángame̱n o sengane̱ Loba buka bato.”​—Bebolo 5:28, 29.

Mitakisan mi ta mi bata be̱ ngińa. Bonayuda bō̱ ba numa mókwedi Stefano njo̱m ná a to̱pi dibena, bángwa mo̱ madale nate̱ a wo̱. Eso̱mb’a moto e ta e belabe̱ ná Saulo ńa Tarso a ta ombwa y’ebwan a bamse̱ pe̱ mo̱. Na mo̱ āla o Damasko o damea to̱ nja ńe mókwed’a Kristo. O nge’ao ńa lo̱ndo̱, mwe̱ne̱n mu wa o mo̱ń mu pańea mo̱ o midi me̱se̱ na doi di kwala ná: “A Saulo a Saulo nje o matakise̱no̱ mba e?” Mu mwe̱ne̱n mu kwese̱no̱ Saulo ndima, na mo̱ a baise̱ ná: “Wa nja e?” Di doi jālabe̱ ná: “Mba nde ne Yesu.”​—Bebolo 9:3-5.

Mińa milalo ombusa nika Yesu a loma mókwedi nu ta nu belabe̱ ná Anania o bo̱le̱ ndim’a Saulo. Saulo a dubisabe̱ na mo̱ a botea te̱ dikalo na bokenju jombwea Yesu. Saulo a timbi biane̱ ka ńamuloloma Paulo, a be̱ pe̱ embon a ko̱di ya mwemba ma Kriste̱n.

Bonayuda na Bonasamaria bukate̱ nde bókwedi ba Yesu ba tano̱ ba te̱ye̱ dikalo la myango ma bwam ma Janea la Loba. Nde, ange̱l e ta e po̱ye̱ Kornelio mwaned’a bila ńa Roma nu ta nde moto nu mabwe̱ Loba bo̱ngo̱, e kwalane̱ mo̱ ná a lome moto o bele̱ ńamuloloma Petro. Na Petro a po̱ mwemba na bape̱pe̱, ba te̱ye̱ Kornelio na ndabo ao ńe̱se̱ dikalo. Ke̱ Petro a dia a mato̱po̱, edi e sangi e po̱ omo̱ń a basibi ba dube̱; na Petro a bola doi ná ba dubise̱ babo̱ o dina la Yesu. Nge’a longe̱ la bwindea e ta so̱ e matelame̱ ońol’a bato ba matumba me̱se̱. Mwemba ma Kristo mu ta so̱ mwa be̱be̱ o camane̱ myango ma bwam o wuma ye̱se̱ na o myundi mi po̱ti.

—Nika e se̱medi o Bebolo 1:1–11:21.