Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

“Ndolo e malongisane̱”

“Ndolo e malongisane̱”

1 KORINTO 8:1

 IDIBA

 • 9:30 Musiki

 • 9:40 Mwenge No̱. 90 na Muka

 • 9:50 “Dibie̱ di malombitane̱, nde ndolo e malongisane̱”

 • 10:05 Ekwali yabedi mongo: Ba longi bape̱pe̱

  • Barnabas

  • Paulo

  • Dorkas

 • 11:05 Mwenge No̱. 79 na Mibia

 • 11:15 Di si bola buka te̱ myango ma bwam o dikalo

 • 11:30 Bake̱ la ńolo na Dubise̱

 • 12:00 Mwenge No̱. 52

 MWESE

 • 1:10 Musiki

 • 1:20 Mwenge No̱. 107 na Muka

 • 1:30 Ekwal’a ntelele e se̱medi o Bibe̱l: Ne̱ni ndol’a mbale̱ e masue̱le̱no̱ mbale̱ e?

 • 2:00 Patape̱m ńa Njongo a Betatedi

 • 2:30 Mwenge No̱. 101 na Mibia

 • 2:40 Ekwali yabedi mongo: Bola lo̱ngo̱ dongo o sue̱le̱ bońaki ba ńolo

  • To̱ndo̱ mbal’a Bibe̱l

  • Sue̱le̱ dibie̱ la Mambenda ma Loba

  • Longa bonaso̱ngo̱

 • 3:40 “Me̱se̱ lo mabolano̱ ma bolane̱ nde o ndolo!”

 • 4:15 Mwenge No̱. 105 na Muka