Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Be̱ Bokenju!

Be̱ Bokenju!

MYENGE 138:3, NW

 IDIBA

 • 9:30 Musiki

 • 9:40 Mwenge No̱. 73 na Muka

 • 9:50 Yehova a mabola biso̱ bokenju

 • 10:05 Ekwali yabedi mongo: Be̱ bokenju ka . . .

  • Heno̱k

  • Mose

  • Yosafat

  • Petro

 • 11:05 Mwenge No̱. 69 na Mibia

 • 11:15 Bola ná o be̱ bokenju o dikalo

 • 11:30 Bake̱ la ńolo na Dubise̱

 • 12:00 Mwenge No̱. 48

 MWESE

 • 1:10 Musiki

 • 1:20 Mwenge No̱. 63 na Muka

 • 1:30 Ekwal’a ntelele e se̱medi o Bibe̱l: Te̱me̱ o sue̱le̱ jowe̱ la mbale̱

 • 2:00 Patape̱m ńa Njongo a Betatedi

 • 2:30 Mwenge No̱. 76 na Mibia

 • 2:40 Ekwali yabedi mongo: Embilane̱ bokenju ba Kristo ke̱ we o mitakisan

  • O ndabo a mbia

  • O esukulu

  • O ebolo

  • O wuma o majano̱

 • 3:40 Bokenju bo̱ngo̱ bo me̱nde̱ lenea wa “Bowe̱n bonde̱ne̱”

 • 4:15 Mwenge No̱. 119 na Muka