Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

 JOKWA 4

A bwese̱ sango ao na Yehova muńe̱nge̱

A bwese̱ sango ao na Yehova muńe̱nge̱

Njika dikaki Yefta a bolino̱ Yehova e?

Mun’a Yefta ńa muto a londise̱ dikaki la sango ao, to̱ ná nika e tano̱ mo̱ sese

We o je̱ne̱ nu mun’a muto ńe o duta e?— E nde mun’a muto ńa moto mō̱ ba mabele̱no̱ ná Yefta. Bibe̱l e si boli dina lao, nde di bi ná a bwese̱ sango ao na Yehova muńe̱nge̱. Jokwe mambo jombwea mo̱ na sango ao, Yefta.

Yefta a ta nde mot’a bwam nu tombise̱ ponda jita o lee̱ mun’ao mambo jombwea Yehova. A ta pe̱ moto nu be̱n ngińa na mudied’a bwam. Ońola nika nde bana ba Israel ba baise̱no̱ mo̱ ná a die̱le̱ babo̱ o janane̱ basingedi babu.

Yefta a kane̱ Loba ná ongwane̱ mo̱ o dipa basingedi bao. Yefta a kakan Yehova ná a dipi te̱ babo̱, mot’a boso nu me̱nde̱ po̱ o kasa mo̱ ke̱ a nitimba o ndabo ao, a me̱nde̱ jese̱le̱ ná nu moto  ale bolea Yehova, asumwe̱ o mboa, ala ja o mbasanedi ma muno̱ko̱ mwa Loba, na bola ebolo oten mińa mao ma longe̱ me̱se̱. Muno̱ko̱ mu ta nde epolo owe̱ni bato ba tano̱ bala jowe̱ Loba. Yefta a dipi so̱ basingedi bao o bila. O bi mot’a boso nu busi o mboa ao o po̱ kasa mo̱ e?—

Mun’a Yefta ńa muto nde a busi! A ta nde a be̱ne̱ nu muna mō̱ bukate̱, nde tatan Yefta angame̱n jese̱le̱ mo̱ ná ale. Nika e sengise̱ mo̱ sese jita. Nde o si dimbea ná Yefta a ta a bola Yehova dikaki. Dibokime̱ne̱, mun’ao a langwedi nde mo̱ ná: ‘Papa, o boli Yehova dikaki, wangame̱n londise̱ mo̱.’

Mbu te̱, mako̱m ma mun’a Yefta ńa muto ma ta ma po̱ o pe̱pe̱le̱ mo̱

Mun’a Yefta pe̱ a ta a senga sese ońola di dikaki. Ebanja ná, emea te̱ wala o muno̱ko̱, a si wusa babe̱ to̱ be̱ne̱ bana. Nde a ta a be̱ne̱ ńo̱ng’a londise̱ dikaki la sango ao na bwese̱ pe̱ Yehova muńe̱nge̱. Nika e ta mo̱ mweńa jita buka babe̱ to̱ be̱ne̱ bana. Asumwe̱ so̱ o ndabo a sango, ala bola ebolo o muno̱ko̱ mwa Loba mińa mao ma longe̱ me̱se̱.

O mo̱nge̱le̱ ná nje a bolino̱ e bwese̱ sango na Yehova muńenge̱ e?— E, muńe̱nge̱ jita! O sengane̱ te̱ Yehova, o to̱ndo̱ pe̱ mo̱, wena o be̱ ka mun’a Yefta ńa muto. Wa pe̱ o me̱nde̱ bwese̱ papa, mama na Yehova muńe̱nge̱.