Ala o mambo mena me

Ala o ebambu a mongo

Edi ango̱ ya bola wame̱ne̱ na jemea la wonja e sese Yehova!

Edi ango̱ ya bola wame̱ne̱ na jemea la wonja e sese Yehova!

“Tumba . . . di le̱le̱me̱ o sengane̱ . . . [to̱so̱, o bola mo̱me̱ne̱ na jemea la wonja, NW] . . . o nika bińo̱ sesa Yehova!”​—BAK. 5:2.

MYENGE: 84, 75

1, 2. (a) Nje Elifa na Bilda ba kwalino̱ jombwea bolea lasu la Loba e? (b) Ne̱ni Yehova a bīse̱no̱ jo̱nge̱le̱ lao e?

“MOTO e ná a be̱ Loba muse̱ṅ e? Ke̱m! Ńadibie̱ e nde muse̱ṅ ońola mo̱me̱ne̱. We te̱ nute̱m na sim, nika e mabola Ńangum nje e? O si be̱n te̱ misan, njika tombwane̱ a be̱nno̱ e?” (Hiob 22:1-3) Mo̱ o ta o mábaise̱ na wame̱ne̱ njika jalabe̱ moto eno̱ ná a bola o myuedi ka min e? Ponda Elifas ńa Teman a se̱le̱no̱ baise̱ Hiob min myuedi, Elifas a si ta a be̱ne̱ penda to̱ po̱ ná jalabe̱ le nde ke̱m. Diko̱m lao, Bildad ńa Sua pe̱ a kwali ná mot’a benama a titi ná a be̱ne̱ te̱me̱ la sim oboso ba Loba.​—Langa Hiob 25:4.

2 Ban balo̱kedi ba mawo̱ndo̱n ba kai ná miwe̱n masu o bolea Yehova na jemea mi si be̱ne̱ne̱ mo̱ muse̱ṅ to̱ mō̱, ná se̱le̱ke̱, muwu, to̱so̱ mulo̱mbi be mo̱ mweńa o miso̱ buka biso̱. (Hiob 4:19; 25:6) O dibokime̱ne̱ je ná di kwala ná Elifas na Bilda ba lee̱le̱ sibise̱ la ńolo. (Hiob 22:29) Ombusa me̱se̱, moto nu mombwe̱ la mo̱ń a mudongo to̱so̱ la wind’a medi ma ngo̱ ebol’a bato ba benama a titi ná e̱ne̱ mo̱ mweńa. Nde, nika nde Yehova a me̱ne̱no̱ miwe̱n masu o sue̱le̱ ebol’a Janea ke̱ ombo ngo̱nd’asu la mo̱ń e? Yehova a bīse̱ biso̱ jo̱nge̱le̱ lao ponda a saino̱ Elifas, Bilda, na Sofa ońola beto̱pedi babu be  si te̱nge̱n, nde a bwane̱ Hiob muńe̱nge̱ ńena a bele̱no̱ ná “mūt’am.” (Hiob 42:7, 8) Nika e malee̱ ná na mbale̱ moto “e ná a be̱ Loba muse̱ṅ.”

“A MATOMBWANE̱ NJE E?”

3. Nje Elihu a kwalino̱ jombwea miwe̱n masu ma bolea Yehova e, nje pe̱ nika e mapulano̱ kwala e?

3 Yehova a si sai Elihu ońola myuedi a baise̱no̱ ná: “O te̱m te̱ na sim, [Loba] a matombwane̱ nje? Dia lo̱ngo̱ di mabatea mo̱ nje?” (Hiob 35:7) Mo̱ Elihu a ta nde a kwala ná miwe̱n masu o bolea Loba mi titi mweńa e? Ke̱m. A ta nde a kwala ná Yehova a si be̱n ńo̱ng’a jo̱we̱ lasu, nika ná a dongame̱n na mo̱me̱ne̱. Di titi ná di kwese̱ mo̱ m’bwaṅ to̱ batea mo̱ ngińa. O diwengisan, to̱ njika lambo la bwam, dibie̱, to̱so̱ ngudi di be̱nno̱ le nde jabea la Loba, a mombwa pe̱ ne̱ni di mabolane̱no̱ mo̱.

4. Ne̱ni Yehova a me̱ne̱no̱ bebolo basu ba bwam o mbasanedi ma bane̱ e?

4 Yehova a malanga beboledi ba jemea ba maboleano̱ baboledi bao biana mo̱me̱ne̱ nde ba boledino̱ mo̱. Minia 19:17 mo̱ ná: “Mubweye̱ mutuedi ndedi a mabale̱ nde Yehova, ńena nu me̱nde̱ timbise̱le̱ mo̱ bwam a bolino̱.” Mo̱ yen epas’a Bibe̱l ye nde o kwala ná Yehova a me̱ne̱ bebolo ba bwam be̱se̱ ba maboleano̱ mutuedi e? Mo̱ je so̱ ná di kwala ná Muweked’a misipo a malanga mo̱me̱ne̱ ka mō̱ nu mue̱le̱ beye̱me̱ki ba bato ba benama ba mabole̱ bwam, na ná a me̱ne̱ nde be bebolo ba bwam k’ebale̱ yena angame̱nno̱ timbise̱le̱ na do̱lisan lao na minam pe̱ e? E, ye nde nje Mun’a Loba a bamse̱no̱.​—Langa Lukas 14:13, 14.

5. Njika myuedi di malano̱ jombwea tatan e?

5 Yehova a ta a bele̱ muto̱ped’a mudī Yesaya ná a to̱pe o doi lao, o lee̱le̱ ná e muńe̱nge̱ ná bato ba benama ba no̱nge dongo o belondisedi ba mwano mao. (Yes. 6:8-10) Yesaya emedi be bebeledi na wonja. Nin we̱nge̱, lokoli la bato le o lee̱le̱ mu mulemlem ma edi ya “Mba nun, loma mba!” Ba mabola babo̱me̱ne̱ na wonja o jemea bambe̱ m’bē̱ ma bodilo o ebol’a Yehova. To̱ na nika moto e te̱ nde ná a baise̱ ná: ‘Mo̱ miwe̱n mam me mweńa e? Ne masoma ná Yehova a boli mba epolo o bola mbame̱ne̱ na wonja na no̱ngo̱ pe̱ dongo o ebol’ao; nde e be̱ ná na boli jita to̱ bosadi o ebol’ao, Yehova a si me̱nde̱ te̱ nde bola ná mwano mao mu londe e?’ Ombwea te̱ ne̱ni mambo ma bolane̱ o mińa ma Debora na Barak ma malabe̱no̱ mi myuedi.

LOBA A MEMBE̱ ŃA BO̱NGO̱

6. Njika diwengisan di ta oteten a bato ba mundi ma Israel na mulo̱ṅ ma bwemba ma Yabin e?

6 Yabin Kiṅ’a Bonakanaan a ta a “tuse̱ na njo” Bonaisrael etum a 20 ma mbu. Bato ba ta ba bwa bo̱ngo̱ o busa o mandabo. O nje e mombweye̱ bewesan ba bwemba, Bonaisrael ba si wusa te̱nge̱ne̱ babo̱ ebanja ba si ta ba be̱ne̱ belongisan o jana to̱ o tata babo̱me̱ne̱; basingedi babu ba ta ba be̱ne̱ 900 ba bebamban ba bila ba beye̱i.​—Bak. 4:1-3, 13; 5:6-8. *

7, 8. (a) Njika bediedi Yehova a se̱le̱no̱ bola Barak e? (b) Ne̱ni Israel e bukino̱ mulo̱ṅ ma Yabin e? (Ombwa duta la bebotedi ba jokwa.)

7 Nde Yehova a ta a bola Barak ben byanedi tongwea na Debora muto̱ped’a mudī ńa muto: “Ala, wondeye o mudongo ma Tabor, o no̱nge pe̱ dom la lokoli [10 000] la bato ba Bonanaftali na ba Bonasebulon mwemba na wa. Nde mba na me̱nde̱ lo̱ndea wa Sisera, mwaned’a mulo̱ṅ ma Yabin o tongo a  Kison mwemba na bebamban bao na dimuti lao la bato, na bake̱ mo̱ o mā mo̱ngo̱.”​—Bak. 4:4-7.

8 Bebeledi be ta so̱ be busa o ko̱te̱le̱ be̱se̱ ba le̱le̱m o bola babo̱me̱ne̱ na wonja. Na babo̱ ba ko̱to̱me̱ o mudongo ma Tabor. Barak a si kiṅakiṅane̱ o bupe̱ bediedi ba Yehova. (Langa Bakaisedi 4:14-16.) O pond’a bwemba ba ngińa ba Tanaak, mbu’a madale e ta e timbise̱le̱ wuma ye̱se̱ dibo. Barak a ta a bupe̱ mulo̱ṅ ma Sisera nate̱na o Haroset-Goyim​—etum a lo̱ndo̱ ya 24 kilometa. O ńa lao la mīla Sisera a ta a caka y’ebamban ao ya bo̱ngo̱ yena e ta nde e mátimbe̱ to̱ lambo, a ńa o Sanaim, yen ebe be̱be̱ na Kade̱s. Na mo̱ ala pulise̱ diwutamea o muno̱ko̱ ma Yael, munj’a Hebe̱r mot’a Ken, na Yael inge̱le̱ mo̱. Nde a ta a ko̱ iyo̱ ebanja bwemba bo ta bo wo̱lise̱ mo̱. E ta so̱ nde e dia ná Yael a bolane̱ ngiń’ao ńa mulema o bwa Sisera ńena nu si ta pe̱ nu be̱ne̱ epolo o sunga ńolo. (Bak. 4:17-21) Nika nde basingedi ba Israel ba bukabe̱no̱. *

DIWENGISAN L’EBE̱YEDI JOMBWEA BOLA LA MOTO MO̱ME̱NE̱ NA WONJA

9. Njika so̱ṅtane̱ di mabuse̱ o Bakaisedi 5:20, 21 jombwea bwemba te̱nge̱ne̱ Sisera e?

9 Bepasi 4 na 5 ba kalat’a Bakaisedi bangame̱n nde jokwabe̱ mwemba, ebanja epasi te̱ e manande̱le̱ mambo ma si tilabe̱ o yene̱. K’eyembilan, Bakaisedi 5:20, 21 a makwala ná: “Ngengeti yan bwemba wea la mo̱ń; la mangea mao nde i kweledino̱ Sisera. Tongo a Kison e wongwe̱le̱ babo̱.” Mo̱ nika e mapula nde kwala ná Ange̱l i we̱le̱ dia o bo bwemba e, nga madale nde ma wu o mo̱ń nde masoea ka mbua e? Myango mi si malangwa to̱ lambo. Nde di titi ná di kwala ná ni mbu’a madale ni komedi o ni ponda na o wa wuma na te̱ite̱ ńena ni lo̱ise̱ 900 ba bebamban e wu nde na moto nupe̱pe̱, ke̱ Loba. Edub’a ben bebukedi e bolabe̱ Yehova buka ngedi po̱ o Bakaisedi 4:14, 15. To̱ mō̱ ńa di 10 000 la Bonaisrael nu boli mo̱me̱ne̱ na jemea la wonja a titi ná a dipa dia o bwanga ná mo̱ nde a wan ben bebukedi.

10, 11. Nje “Meros” e tano̱ e, ońola nje pe̱ e loabe̱no̱ e?

10 Ombusa ben bebukedi Debora na Barak ba ta ba lo̱ngea Yehova myenge mesese ná: “Ange̱l a Yehova mo̱ ná: Bińo̱ loa Mero! Bińo̱ loa baje̱ o mu mundi! Ebanja ba si po̱i bale̱ Yehova dia, o jongwane̱ Yehova mwemba na bangum.”​—Bak. 5:23.

11 Meros e ta e loabe̱ yen ebe ebanja ye ndutu o langwa ná te̱ite̱i owe̱ni e tano̱ e boka kana e dimno̱ na bambam. Mo̱ e ta nde mundi we̱ni bato ba bangino̱ bola babo̱me̱ne̱ na wonja o wala o bila e? Yete̱na mu ta nde o ngea Sisera a tongwedino̱ ke̱ e o ńa mila, ba bangi so̱ nde damea mo̱ nde ke̱ ba ta ba be̱ne̱ epolo o bola nika e? Ye̱ke̱i te̱ ba sengi bebeledi ba Yehova o bola babo̱me̱ne̱ na wonja; ebanja dom la lokoli la bato la y’epas’a mundi lemedi o ko̱to̱me̱ ońola bo bwemba. Dutea te̱ ná bato ba Meros be o je̱ne̱ ne̱ni nun mot’a bwemba ńa njo eno̱ o ńa mīla o mangea mabu o sunga longe̱ lao. Nika e ta nde babo̱ epol’a betańsedi ba kusino̱ o sue̱le̱ mwano ma Yehova ná ba namsabe̱. O ni pond’a ngińa, epolo e bolabe̱no̱ babo̱ o po̱so̱ o bola to̱ ke̱m, ba po̱si nde ná ba si mabola. Bato ba Meros ba ta so̱ diwengisan jita na Yael ńena ngiń’ao ńa mulema e langwabe̱ o myemba mi bupe̱.​—Bak. 5:24-27.

12. Njika diwengisan jombwea ebe̱yed’a bato di me̱ne̱no̱ o Bakaisedi 5:9, 10 e, ne̱ni pe̱ nika e matapano̱ biso̱ we̱nge̱ e?

12 O Bakaisedi 5:9, 10 di me̱ne̱ diwengisan dipe̱pe̱ oteten a ebe̱yed’a ba bena ba bupe̱ Barak o bwemba na ba  bena ba si bupe̱ mo̱. Debora na Barak ba sesi ‘batinedi ba Israel, na ba bena ba sengan [to̱so̱, ba boli babo̱me̱ne̱ na jemea la wonja] oteten a tumba.’ Ba ta diwengisan jita na “baje̱ omo̱ń a ese̱l i masange̱,” bena kumba ńekino̱ o bola babo̱me̱ne̱ na jemea la wonja, name̱ne̱ pe̱ na “banange̱ omo̱ń a belangiti ba pibo,” bena ba to̱ndi longe̱ la m’bwe̱njē̱. O diwengisan na “badangwe̱ lo̱ndo̱ la myende” ba to̱ndi bo̱tibo̱ti, ba bena ba bupe̱ Barak ba ta ba le̱le̱me̱ o jana o m’beṅsan ma madale ma Tabor na o tongo a Kison. E ta e langwabe̱ be̱se̱ ba ta ba pula longe̱ la bo̱tibo̱ti ná “lo̱ngo̱! [to̱so̱, bińo̱ dutea, NW.]” E, ba ta bangame̱n dutea ońola ne̱ni ba subino̱ o sue̱le̱ ebol’a Yehova. O nin we̱nge̱ pe̱, to̱ nja nu mawe̱we̱ ńolo o bolea Yehova o mususu a duteye.

13. Ne̱ni ebe̱yed’a matumba ma Rube̱n, Dan, na Ase̱r yeno̱ diwengisan na ya Sebulon na Naftali e?

13 Ba bena ba boli babo̱me̱ne̱ na jemea la wonja be̱n na miso̱ ne̱ni Yehova a lee̱le̱no̱ jasame̱ lao. Ba ta so̱ ńai ni dongame̱n o “langwa bebolo ba ngum ba Yehova.” (Bak. 5:11) O mune̱ mudi, o Bakaisedi 5:15-17 di malanga oten ná matumba ma Rube̱n, Dan, na Ase̱r ma po̱si nde o jombwea mambo mabu ma babo̱me̱ne̱ ka mabemba mabu, mido̱ngi, na myo̱lo̱ mabu—o mulopo ma jombwea ebolo Yehova a tano̱ a bola. O diwengisan, Sebulon na Naftali “ba si dube̱ kwedi” nika ná ba le̱ke̱ye̱ mo̱ bwanga o bwam ba sue̱le̱ Debora na Barak. (Bak. 5:18) Din diwengisan l’ebe̱yedi jombwea bola la moto mo̱me̱ne̱ na jemea la wonja di mokwe̱le̱ biso̱ belēdi be mweńa.

“SESA YEHOVA!”

14. Ne̱ni di malee̱le̱no̱ we̱nge̱ ná di masue̱le̱ doi la byanedi lasam la Yehova e?

14 Nin we̱nge̱ di si mabelabe̱ o jana bwemba b’eyobo, nde nika ńe biso̱ edube o lee̱le̱ ngiń’a mulema tongwea ebol’asu ya dikalo. Ńo̱ng’a babole̱ babo̱me̱ne̱ na wonja o bebokedi ba Yehova e kolo we̱nge̱ buka o mińa mi tombi. Lodun la bonasango, bonańango, na beso̱mbe̱ be o bola babo̱me̱ne̱ na jemea la wonja o ńai na ńai a matongo m’ebol’a ponda  mususu ka paonia, belongi ba Bete̱l, balongedi ba Mandabo ma Janea, na ka bongwanedi o mako̱to̱ne̱ masadi na mande̱ne̱. O̱nge̱le̱ pe̱ batudu ba be̱n m’bē̱ munde̱ne̱ o jombwea bonasango ba maboe̱, na o bokise̱ mako̱to̱ne̱. Be̱ mbaki ná Yehova a do̱lisan jita be̱ lo̱ngo̱ la ńai ni le̱le̱m o bola wame̱ne̱ wonja, a si me̱nde̱ pe̱ to̱ dimbea mo̱.​—Bon. 6:10.

Oboso ná o mano̱ngo̱ bedomsedi, dutea ne̱ni beno̱ ná be tapa mbia mo̱ngo̱ na mwemba mo̱ngo̱ (Ombwa dongo 15)

15. Ne̱ni jeno̱ ná di be̱ mbaki ná di titi o lo̱ko̱me̱ o ebol’a Yehova e?

15 Mō̱ ńasu te̱ a baise̱ na mo̱me̱ne̱ ná: ‘Mo̱ na mese̱le̱ nde ná bane̱ nde ba bole dongo dinde̱ne̱ l’ebolo e? Ko̱mbea la mbame̱ne̱ sango nde le mba mweńa buka bola la mbame̱ne̱ na wonja o bolea Yehova e? Kana Barak, Debora, Yael, na di 10 000 la babole̱ babo̱me̱ne̱ na wonja, na be̱n dube̱ na ngiń’a mulema o bolane̱ mabe̱ne̱ mam o londise̱ byanedi ba Yehova e? Yete̱na ne nde o dutea jombwea wala o mundi mupe̱pe̱ to̱so̱ ekombo epe̱pe̱ o muwaso ma mo̱ni, ne o jombwea o muka ne̱ni nika ńeno̱ ná e tapa mbia mam na mwemba mam e?’ *

16. Nje jeno̱ ná di bola Yehova a si be̱nno̱ e?

16 Yehova a boli biso̱ edube ya no̱ngo̱ dongo o sue̱le̱ doi lao la byanedi lasam. Kana Diabolo a se̱le̱no̱ nde o lemse̱ moto ná a sue̱le̱ nde byanedi bao be mate̱nge̱ne̱ ba Loba, te̱me̱ye̱ lo̱ngo̱ o mudi ma byanedi ba Yehova nika ńe nde langwea la Satan njika mudi o masue̱le̱no̱ ná te̱ite̱i. Dube̱ na tingame̱ lena di matute̱le̱ bola lo̱ngo̱ la wame̱ne̱ na jemea ba do̱lisan Yehova. (Min. 23:15, 16) Jemea lasu nde Yehova a mabolane̱no̱ o jalabe̱ Satan nu mato̱po̱ne̱ mo̱ dibena. (Min. 27:11) Ońola nika, sengane̱ lasu na jemea nde le lambo jeno̱ ná di bola Yehova, lena le mo̱ tiki na di mabwese̱ mo̱ muńe̱nge̱.

17. Nje Bakaisedi 5:31 a mokwe̱le̱no̱ biso̱ jombwea nje e male̱ bolane̱ o kie̱le̱ ni maye̱ e?

17 Son a ponda wase e malonda na ba bena ba to̱ndi doi la byanedi lasam la Yehova, seto̱ dipe̱pe̱. Di ni be̱mbe̱ nde bo buńa. Biso̱ pe̱ di malo̱ngo̱ ka Debora na Barak ná: “Basingedi bo̱ngo̱ ba mańama, a Yehova! nde bato̱nde̱ wa be nde k’elolombe, ponda e mabusano̱ na pańa lao.” (Bak. 5:31) Nika e me̱nde̱ londa ponda Yehova a me̱nde̱no̱ ńamse̱ was’a bobe ńa Satan. Ponda bila ba Armagedon be me̱nde̱no̱ botea, ńo̱ng’a ba mabole̱ babo̱me̱ne̱ na jemea o ńamse̱ musingedi e si me̱nde̱ pe̱ be̱. Niponda di me̱nde̱ nde ‘te̱me̱ o je̱ne̱ besungedi ba Yehova.’ (2 Myan. 20:17) Oboso ná niponda e mapo̱ di be̱n mbadi jita jeno̱ ná di sue̱le̱ byanedi ba Yehova na ko̱di na ngiń’a mulema.

18. Ne̱ni bola la wame̱ne̱ na jemea la wonja leno̱ ná di wanea bape̱pe̱ tombwane̱ e?

18 Debora na Barak ba botedi nde mwenge mabu ma bebukedi na sesa Yehova, seto̱ bato ba benama . Na babo̱ ba lo̱ngo̱ ná: ‘Tumba . . . di le̱le̱me̱ o sengane̱ . . . [to̱so̱, o bola mo̱me̱ne̱ na jemea la wonja, NW] . . . o nika bińo̱ sesa Yehova.’ (Bak. 5:1, 2) Mulemlem pe̱ nde yeno̱ we̱nge̱, bola la biso̱me̱ne̱ na jemea la wonja o bolea Yehova di matute̱le̱ bape̱pe̱ o “sesa Yehova!”

^ par. 6 Be beye̱i be ta nde be niame̱ ka mawe̱ndi ma mumbwa. Be ta nde be kakabe̱ oteten ibane̱ ya bebamban ba bwemba, o bola ná bebamban be be̱ne̱ ngiń’a beńamsedi ńasam. To̱ moto a si wusa sisea i ńai a bebamban be̱be̱.

^ par. 8 We ná o bata langa min myango ma betańsedi “Je me suis levée, telle une mère en Israël” o Njongo a Betatedi ńa 1 Dingindi 2015.

^ par. 15 Ombwa jokwa “L’inquiétude pour l’argent” o Njongo a Betatedi ńa 1 Madibe̱dibe̱ 2015.