Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Nokuro Tu Minsingilo do Baibol?—Video’d Poinponu

Nokuro Tu Minsingilo do Baibol?—Video’d Poinponu

Pinsingilo poingkuro o Baibol monguhup diya do mogihum sisimbar montok ponguhatan dit oponting id koposion.