Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Nunu Owonsoi’d Minsingilo’d Baibol?

Nunu Owonsoi’d Minsingilo’d Baibol?

Intangai poingkuro’d poinharo o pingsingilaan do Baibol dit a gatangon.