Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Pokianu do Pinsingilaan Baibol dit Aiso o Bayaran

Sipinsingilo ko nangku do lobi’ ogumu pasal do Baibol? Nung sipinsingilo ko, nga’ manahak iyahai do pinsingilaan Baibol id walai dit aiso o bayaran. Suangai o borang id siriba do mokianu’d pinsingilaan Baibol.