Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Pongintutunan Kaanu’d Asanang O Sampaganakan Nu

Pongintutunan Kaanu’d Asanang O Sampaganakan Nu

Oilaan nu i lugu do sampaganakan dit olumaag. Video diti popointutun brosur Kaanu’d Asanang O Sampaganakan Nu.