Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Haro Nangku Kalansanan Tulun dit Nangapatai?

Haro Nangku Kalansanan Tulun dit Nangapatai?

Nunu kalansanan montok tulun dit nangapatai? Apasi kaagu nangku iyolo?