Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Pongintutunan Buuk do Obadia

Pongintutunan Buuk do Obadia

Intutunai buuk do Obadia. Id Buuk diti manahak do kalansanan om batos dot kinoingkakaton do kobontugo di Yohuwah.