Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Pongintutunan Buuk do Nahum

Pongintutunan Buuk do Nahum

Intutunai lobi ogumu kokomoi buuk do Nahum. Buuk diti kisuang nubuat dit popokito poingkuro i Yohuwah popootus do boros Dau om poingkuro Iyau araatan do karaaton.