Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Pongintutunan Buuk do Habakuk

Pongintutunan Buuk do Habakuk

Intutunai no lobi ogumu kokomoi nubuat id buuk do Habakuk it kaanu popogirot dati id maso kolunguian.