Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Tongomulok Monguhot—Nunu o’t Wonsoiyon Ku’d id Koposion Ku

Koinsanai tulun tomulok monguhot, “Nunu o’t wonsoiyon ku’d id koposion ku?” Soira’d mintong dot video ti, intangai noh i’t iman-imanon nu. Video ti monusui’d pasal dot opiduo ginao’d timbabaon di Andre, songulun kusai tomulok do oupus di Yohuwah nga oupus nogi’d pomogunan do sipoot. Nunu pilion di Andre? Hombo pilion dit lobi’d tosonong? Haro nogi boogian-boogian suai id video ti, miagal ko boogian pibarasan dot don komulakan mantad pomogunan do suai. Monguhup iyolo diya’d momusorou mantad di mogisuai-suai komoyon.