Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Daud—Otumbayaan Yau’d Kinorohingan

Otumbayaan i Daud do Kinorohingan. Mulong piya’d kotoguang dit katangkabaan dot awagat, nga a’i yau tumingkod do sumamba’d Kinorohingan. Intangai pogi poingkuro i Yohuwah’d minamarakat dit kotulidan di Daud, om ondung koomit toko’d Daud, yati nga barakatan nogi.