Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

 PALAJARAN 26

Poingkuro Toko’ do Monguhup Momiara do Walai Pitimungan?

Poingkuro Toko’ do Monguhup Momiara do Walai Pitimungan?

Estonia

Zimbabwe

Mongolia

Puerto Rico

Monikid do Walai Pitimungan do Sasi-Sasi’d Yohuwah nga’ tiyonon do tumuku’d Kinorohingan. Montok diri, opurimanan dahai do monguhup momilangga om momiara tiyonon diri sabaagi kosiwatan dit agayo kopio om oponting bagi’d popokito do tumuku’ toko’ Dau. Koinsanai nga’ milo do tumanud di karaja’.

Monguhup do momilangga soira’ aayi’ o pitimungan. Id kooyion do monikid pitimungan, ongoondos o tongotobpinai id sidang do momilangga om mongundar di Walai Pitimungan. Langgaan dahai o walai pitimungan monikid minggu. Koubasanan nopo nga’ mamakai o ponotua toi ko’ palayan do sidang do dopitar do karaja’ di wonsoyon di natantu mantad. Haro o mongimuhau, mamalaap, mongidu’d pupuk, popoundar do tirikohonon, momilangga do jamban, mamalaap do soromin, pataam do rinomos, ko’ momilangga id soliwan di Walai Pitimungan. Monikid toun, wonsoyon o pamalangganan di lobi’ agayo om pointongkop. Tangaanak nga’ pohompiton do kumaraja’ bagi’d monuduk diyolo do momusou kinoyonon do sumambayang.Gomponuduk 5:1.

Kaparu monguhup do mongoi pononong nunu it apatut do sonongon. Monikid toun, sorisidon o Walai Pitimungan id soliwan om suang. Mantad ponorisidan diti, tontuon nondo o karaja’ do momiara kinoiyonon diri bagi’d mongilag balansa dit a’ minog. (2 Susui 24:13; 34:10) Apatut dot alangga om opiara i kinoiyonon toko’ do tumuku’ di Yohuwah. Milo toko’d popokito songkuro ginayo do kosianan om kounsikahan toko’ kumaa di Yohuwah om kinoiyonon do tumuku’ Dau maya’d ponguhupan toko’. (Sinding 122:1) Suwai ko’ iri, wowonsoyon dahai diti nga’ mongowit boboroson dit osonong mantad tulun suwai.2 Korintus 6:3.

  • Nokuro tu’ pusohon toko’ kopio o koiyonon do sumambayang?

  • Nunu o toturan do momiara’d Walai Pitimungan moi dot alangga kasari?