Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

 PALAJARAN 27

Nunu Kasanangan do Kakamot Babasaon id Walai Pitimungan?

Nunu Kasanangan do Kakamot Babasaon id Walai Pitimungan?

Israil

Republik Czech

Benin

Kopulawan Cayman

Orohian ko nangku do momonsoi’d ponoriukan do popoingkawas toilalaan nu do Baibol? Haro nangku o ponguhatan nu pasal dot ayat, tulun, kinoiyonon, toi ko’ pasal nunu-nunu id Baibol? Ko’, nokoumbal ko nangku monguhot nung milo o Baibol monguhup diya’ do monoguang katangaban? Nung irad diri om ongoi no id Walai Pitimungan.

Haro o kakamot do maan ponoriuk. Aiso’ kaanto o koinsanai’d kakamot babasaon do Sasi-Sasi’d Yohuwah id boros nu sondiri. Nga’ kogumuan di kakamot babasaon di kawawagu haro id Walai Pitimungan. Om haro nogi kaanto o mogisusuwai solinan do Baibol, kamus dit osonong, om tongobuuk do pogintangan. Milo ko do mamakai koinsanai diri dot a’ po kotimpuun o pitimungan ko’ soira’ aayi’ o pitimungan. Nung haro o komputer, om haro nogi kaanto o CD do Watchtower Library. Ogumu o babasaon dahai id suang CD diri om osonong ko do monoriuk pasal do nunu nopo.

Kiguna kumaa diyolo id Pitimungan Koposion om Popinhabaran. Milo ko doti’d momoguno do koinsanai buuk id perpustakaan Walai Pitimungan soira poposodia’d karaja di pinatahak diya. Ponyolia’d Pitimungan Koposion om Popinhabaran mongilo-ilo do koinsanai kakamot babasaon om kitonggungan do poposuang om popoulud babasaon di kawawagu. Milo iyau toi ko’ guru Baibol nu do monuduk diya’ poingkukuro mogihum kopoilaan dit ihumon nu. Nga’ a’ milo dot owiton o babasaon do sumoliwan mantad Walai Pitimungan. Maan toko’ kopio gompio’ i koinsanai’d babasaon om kada toko’ pintulisai.

Boros ka do Baibol om, nung mogihum do ‘toilaan pasal do Kinorohingan,’ om mositi dot aparu toko’ mogihum ‘miagal do pogigihum do dapu’ di poillisok.’ (Boros dot Aralom 2:1-5) Milo o kakamot babasaon id Walai Pitimungan monguhup diya’ tumimpuun do mogihum toilalaan pasal do Kinorohingan.

  • Nunu o kakamot ponoriuk i haro id Walai Pitimungan?

  • Isai o milo monuduk diya’ poingkukuro’d kaanu kasanangan mantad kakamot babasaon id Walai Pitimungan?