Ababayan Montok Pitimungan Posorili 2018-2019​—Miampai Pongobi Mantad Raan Tupis

Intangai nuludan dot ababayan pitimungan posorili diti, poporongou boro-boroson mantad pongobi mantad raan tupis.

Kogoris No!

Ababayan diti papatarang poingkuro toko’d kaanu do kogorisan moi ogirot o kotumbayaan.

Ihumo Sisimbar dot Tuhoton Diti

Tuhoton diti osimbar solinaid dot ababayan.