Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Nunu Topurimanan nu Pasal do Baibol?

Nunu Topurimanan nu Pasal do Baibol?

Baibol nopo nga . . .

  • buuk pasal toilalaan do tulun?

  • tangon ko’ winonsoi-wonsoi toomod?

  • boros do Kinorohingan?

 NUNU KA DO BAIBOL

‘Koinsanai di nokotulis dot id suang do Baibol om pinotuduk i’ do Kinorohingan.’2 Timotius 3:16, Buuk do Kinorohingan do Boros do Dusun.

NUNU RATI DIRI MONTOK DIYA’

Sisimbar dit otopot montok ponguhatan dit asaru’d uhoton.Boros dot Aralom 2:1-5.

Ponudukan do monikid tadau di milo’d ponongkuyaanan.Sinding 119:105.

Kaharapan totopot id dabantalan.Rum 15:4.

 MILO TOKO’ NANGKU’D OTUMBAYAAN DO BAIBOL?

Oo, montok 3 o paantakan:

  • Mogisosokodung o suang. Tinulis di 40 gomponulis o Baibol solinaid 1,600 toun. Kogumuan diyolo nga a’ mogitutun. Iyo piya’ddi nga koinsanai suang do Baibol nga mogisosokodung.

  • Gomponulis dit otulid. Koubasanan nopo’d gomponulis nga popolisok kakala’an do bansa diyolo’. Nga gomponulis nopo’d Baibol nga otulid. Tinulis diyolo’ i kasalaan sondiri om bansa diyolo’.2 Susui 36:15, 16; Sinding 51:3-6.

  • Boros pasal id dosunsudan dit otopot. Pinosunud do Baibol o kinaraagan do Babil lobi 200 toun tintod di kinaraagan. (Yosaya 13:17-22) Poingkuro’d rinaag om isai tulun di minomoyo’d pamaraagan nga pinosunud nogi do Baibol.Yosaya 45:1-3.

    Om ogumu boros pasal id dosunsudan di pinoboros do Baibol nga nosiliu nogi kopio. Aiso’ kosuwayan diri tu’ Baibol nopo nga boros do Kinorohingan!2 Pitrus 1:21.

 MAAN SOROHO’

Poingkuro boros do Kinorohingan popoingkawas do kopooposion nu?

Haro sisimbar do Baibol id YOSAYA 48:17, 18 om 2 TIMOTIUS 3:16, 17.