Tolibai kumaa id suang

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Honggo Koonuan Toko’d Sisimbar Montok Koposion?

Honggo Koonuan Toko’d Sisimbar Montok Koposion?

Sisimbar mantad . . .

  • sains?

  • pomusaharan tulun?

  • toi ko id Baibol?

 BOROS KA’D GOMPONULIS BAIBOL

“Posuhuto’ oku no . . . Otopot ngai’ nopo i ponudukan nu.”​—Sinding 119:144, 160, Buuk do Kinorohingan do Boros do Dusun.

Manahak o Baibol sisimbar montok ginumuan tulun.

Orohian ko nangku iya kaanu sisimbar?

Ihumo id intonet – jw.org®.

BASAO o suang

INTANGAI video Baibol

 HOMBO PONGUHATAN KOROHIAN NU?

  • Isai kopio momorinta diti pomogunan?

  • Opupusan nangku o koinggoritan?

  • Apasi kawagu nangku o tulun di napatai?

Ihumo sisimbar Baibol montok ponguhatan diti id jw.org.

(Intangai KAKAMOT BABASAON › BUUK & BROSUR)