Tolibai kumaa id suang

Tolibai hilo’d table of contents

Sasi-Sasi'd Yohuwah

Pilio boros Dusun

Kopoilaan

Kopoilaan

Tadau baino, koinsanai’d pisasawaan nga kotoguang do ogumo o kobolingkangan, milo nangku’d asanang o sampaganakan? Okon ko okoro ahal diti. Nga haro i’t ponguhupan. Mulong piya’d id brosur ti okon ko ponudukan do pisasawaan dit poimponu, nga popokito’d poingkuro o prinsip do Bible do kaanu’d monguhup. Ondung owonsoi nu ti, nga iti noh kouhup do sampaganakan nu’d asanang.