Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 12

Wat gebeurt er bij de dood?

Wat gebeurt er bij de dood?

De dood is het tegenovergestelde van het leven. De dood is te vergelijken met een diepe slaap (Johannes 11:11-14). De doden kunnen niets horen, zien, zeggen of denken (Prediker 9:5, 10). De valse religie leert dat de doden naar een geestenwereld gaan waar zij bij hun voorouders wonen. Dat is niet wat de bijbel leert.

De overledenen kunnen ons niet helpen en zij kunnen ons geen kwaad doen. Het komt veel voor dat mensen plechtige gebruiken in acht nemen en offers brengen waarvan zij denken dat ze de overledenen behagen. Dat mishaagt God, omdat het gebaseerd is op een van Satans leugens. Het kan de doden ook niet behagen, want die leven niet. Wij mogen de doden niet vrezen of aanbidden. Alleen God mogen wij aanbidden. — Mattheüs 4:10.

De doden zullen herleven. Jehovah zal de doden opwekken tot leven in het aards paradijs. Die tijd ligt nog in de toekomst (Johannes 5:28, 29; Handelingen 24:15). Het is net zo zeker dat God de gestorvenen kan opwekken als dat iemand uit zijn slaap gewekt kan worden. — Markus 5:22, 23, 41, 42.

Het idee dat wij niet sterven, is een leugen die Satan de Duivel heeft verbreid. Satan en zijn demonen laten mensen denken dat er geesten van de doden leven en dat ze ziekte en andere problemen veroorzaken. Satan bedriegt mensen, soms door middel van dromen en visioenen. Jehovah veroordeelt degenen die proberen met de doden te praten. — Deuteronomium 18:10-12.