Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 11

Verwerp valse religie!

Verwerp valse religie!

Satan en zijn demonen willen niet dat u God dient. Zij willen zo mogelijk iedereen van God afkeren. Hoe proberen zij dat te bereiken? Eén manier is via valse religie (2 Korinthiërs 11:13-15). Een religie is vals als ze niet de waarheid uit de bijbel leert. Valse religie is net als vals geld — het kan er echt uitzien maar het is waardeloos. Valse religie kan u veel narigheid bezorgen.

Religieuze onwaarheid kan Jehovah, de God der waarheid, nooit behagen. Toen Jezus op aarde was, was er een religieuze groepering die hem wilde doden. Zij dachten dat hun manier van aanbidden de juiste was. Zij zeiden: „Wij hebben één Vader, God.” Was Jezus het daarmee eens? Nee! Hij zei tegen hen: „Gij zijt uit uw vader de Duivel” (Johannes 8:41, 44). Tegenwoordig denken veel mensen dat zij God aanbidden, maar in werkelijkheid dienen zij Satan en zijn demonen! — 1 Korinthiërs 10:20.

Net zoals een rotte boom slechte vruchten voortbrengt, brengt valse religie mensen voort die doen wat slecht is. De wereld is vol narigheid door de slechte dingen die mensen doen. Er is immoraliteit, er wordt gevochten, gestolen, onderdrukt, gemoord en verkracht. Veel mensen die deze slechte dingen doen, hebben een geloof, maar hun geloof beweegt hen er niet toe het goede te doen. Zij kunnen pas Gods vrienden zijn als zij ophouden met het doen van wat slecht is. — Mattheüs 7:17, 18.

Valse religie leert mensen tot beelden te bidden. God zegt dat wij niet tot beelden mogen bidden. Dat is redelijk. Zou u het leuk vinden als iemand nooit tegen u praatte maar alleen tegen uw foto? Zou dat een echte vriend van u kunnen zijn? Nee, onmogelijk. Jehovah wil dat mensen tegen hem praten, niet tegen een beeld of een afbeelding, dode dingen. — Exodus 20:4, 5.

Valse religie leert dat het juist is anderen in tijd van oorlog te doden. Jezus zei dat Gods vrienden liefde onder elkaar zouden hebben. Wij doden geen mensen die wij liefhebben (Johannes 13:35). Het is zelfs verkeerd voor ons, slechte mensen te doden. Toen de vijanden van Jezus hem kwamen arresteren, liet hij niet toe dat zijn discipelen vochten om hem te beschermen. — Mattheüs 26:51, 52.

Valse religie leert dat slechte mensen zullen lijden in een hellevuur. Maar de bijbel leert dat zonde tot de dood leidt (Romeinen 6:23). Jehovah is een God van liefde. Zou een liefdevolle God mensen eeuwig pijnigen? Natuurlijk niet! In het Paradijs zal er maar één geloof zijn, het geloof dat Jehovah goedkeurt (Openbaring 15:4). Alle godsdiensten die op Satans leugens zijn gebaseerd, zullen verdwenen zijn.