Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 5

Gods vrienden zullen in het Paradijs wonen

Gods vrienden zullen in het Paradijs wonen

Het Paradijs zal niet zijn zoals de wereld waarin wij nu leven. God heeft nooit gewild dat de aarde vol narigheid en verdriet, pijn en lijden zou zijn. In de toekomst zal God een paradijs van de aarde maken. Hoe zal het Paradijs zijn? Laten wij eens zien wat de bijbel zegt:

Goede mensen. In het Paradijs zullen Gods vrienden wonen. Zij zullen goede dingen voor elkaar doen. Zij zullen zich aan Gods rechtvaardige maatstaven houden. — Spreuken 2:21.

Voldoende voedsel. In het Paradijs zal geen honger heersen. De bijbel zegt: „Er zal volop koren [of voedsel] op aarde blijken te zijn.” — Psalm 72:16.

Prima huizen en prettig werk. In het aards paradijs zal elk gezin een huis hebben. Iedereen zal werk doen dat echt gelukkig maakt. — Jesaja 65:21-23.

Wereldwijd vrede. Mensen zullen niet langer oorlog voeren en daardoor sterven. Gods Woord zegt: „[God] doet oorlogen ophouden.” — Psalm 46:8, 9.

Goede gezondheid. De bijbel belooft: „Geen inwoner [van het Paradijs] zal zeggen: ’Ik ben ziek’” (Jesaja 33:24). Ook zal er niemand zijn die kreupel, blind of doof is of niet kan spreken. — Jesaja 35:5, 6.

Een eind aan pijn, verdriet en dood. Gods Woord zegt: „De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschreeuw, noch pijn zal er meer zijn. De vroegere dingen zijn voorbijgegaan.” — Openbaring 21:4.

Er zullen geen slechte mensen meer zijn. Jehovah belooft: „De goddelozen . . . zullen van de aarde zelf worden afgesneden; en wat de verraderlijken betreft, zij zullen ervan worden weggerukt.” — Spreuken 2:22.

Mensen zullen elkaar liefhebben en respecteren. Er zal geen onrecht, onderdrukking, hebzucht en haat meer zijn. De mensen zullen eensgezind zijn en zich aan Gods rechtvaardige maatstaven houden. — Jesaja 26:9.