Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 10

Hoe het ware geloof te vinden

Hoe het ware geloof te vinden

Als u een vriend van God wilt zijn, moet u de godsdienst beoefenen die God goedkeurt. Jezus zei dat de aanbidding van „de ware aanbidders” zou kloppen met de „waarheid” (Johannes 4:23, 24). Er is maar één juiste manier om God te aanbidden (Efeziërs 4:4-6). Het ware geloof leidt tot eeuwig leven, terwijl een verkeerd geloof, valse religie, tot vernietiging leidt. — Mattheüs 7:13, 14.

U kunt het ware geloof herkennen door de mensen die het beoefenen gade te slaan. Omdat Jehovah goed is, moeten degenen die zijn ware aanbidders zijn, goede mensen zijn. Net zoals een goede sinaasappelboom prima sinaasappels voortbrengt, brengt het ware geloof voortreffelijke mensen voort. — Mattheüs 7:15-20.

Jehovah’s vrienden hebben diepe eerbied voor de bijbel. Zij weten dat de bijbel van God komt. Zij laten hun leven leiden door wat erin staat en gebruiken hem bij het oplossen van hun problemen en om God beter te leren kennen (2 Timotheüs 3:16). Zij proberen in praktijk te brengen wat zij prediken.

Jehovah’s vrienden tonen liefde voor elkaar. Jezus toonde liefde voor mensen door hen te onderwijzen over God en door zieken te genezen. Zij die het ware geloof beoefenen, tonen ook liefde voor anderen. Net als Jezus kijken zij niet neer op mensen die arm zijn of tot een andere etnische groep behoren. Jezus zei dat mensen zijn discipelen zouden herkennen aan de liefde die zij voor elkaar tonen. — Johannes 13:35.

Gods vrienden eren Gods naam, Jehovah. Als iemand zou weigeren uw naam te gebruiken, zou hij dan een goede vriend van u zijn? Nee! Als wij een vriend hebben, gebruiken wij zijn naam en vertellen wij anderen goede dingen over die vriend. Zij die Gods vrienden willen zijn, moeten dus zijn naam gebruiken en met anderen over hem praten. Jehovah wil dat wij dat doen. — Mattheüs 6:9; Romeinen 10:13, 14.

Net als Jezus onderwijzen Gods vrienden mensen over Gods koninkrijk. Gods koninkrijk is de hemelse regering die de aarde in een paradijs zal veranderen. Gods vrienden delen dit goede nieuws over Gods koninkrijk met anderen. — Mattheüs 24:14.

Jehovah’s Getuigen proberen vrienden van God te zijn. Zij hebben eerbied voor de bijbel en hebben liefde onder elkaar. Ook gebruiken en eren zij Gods naam en onderwijzen zij anderen over Gods koninkrijk. In deze tijd beoefenen Jehovah’s Getuigen het ware geloof op aarde.