Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

LES 15

Gods vrienden doen wat goed is

Gods vrienden doen wat goed is

Hebt u een vriend voor wie u bewondering en respect hebt, dan probeert u net als hij te zijn. „Goed en oprecht is Jehovah”, zegt de bijbel (Psalm 25:8). Om Gods vriend te zijn, moeten wij goed en oprecht zijn. De bijbel zegt: „Wordt . . . navolgers van God, als geliefde kinderen, en blijft in liefde wandelen” (Efeziërs 5:1, 2). Hier volgen enkele manieren waarop u dat kunt doen:

Wees een hulp voor anderen. „Laten wij . . . het goede doen jegens allen.” — Galaten 6:10.

Werk hard. „Wie steelt, stele niet meer, maar laat hij liever hard werken, door met zijn handen goed werk te doen.” — Efeziërs 4:28.

Blijf lichamelijk en moreel rein. „Laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken.” — 2 Korinthiërs 7:1.

Behandel de leden van uw gezin met liefde en respect. Laat ieder van u „zijn vrouw zo liefhebben als zichzelf; de vrouw daarentegen moet diepe achting voor haar man hebben. Kinderen, weest gehoorzaam aan uw ouders.” — Efeziërs 5:33–6:1.

Betoon anderen liefde. „Laten wij elkaar blijven liefhebben, want de liefde komt van God.” — 1 Johannes 4:7.

Gehoorzaam de wetten van het land. „Iedere ziel zij onderworpen aan de [regering] . . . Geeft aan allen wat hun toekomt: aan hem die vraagt om de belasting, de belasting.” — Romeinen 13:1, 7.