Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

VERHAAL 45

Doortocht door de Jordaan

Doortocht door de Jordaan

KIJK, de Israëlieten trekken door de Jordaan! Maar waar is het water? Een paar minuten geleden was de rivier nog boordevol, omdat het in dit jaargetijde veel regent. Maar nu is het water weg! En net zoals bij de Rode Zee trekken de Israëlieten over droge grond naar de overkant. Waar is al dat water gebleven? Wij zullen zien.

Toen het zover was dat de Israëlieten de Jordaan moesten overtrekken, liet Jehovah Jozua tegen het volk zeggen: ’De priesters moeten de ark van het verbond nemen en voor jullie uitgaan. Zodra zij hun voeten in de Jordaan zetten, zal de rivier ophouden te stromen.’

Dus nemen de priesters de ark van het verbond op en dragen die voor het volk uit. Als zij aan de Jordaan komen, stappen zij zo maar het water in. Het is diep en er staat een sterke stroom. Maar zodra de voeten van de priesters het water raken, houdt het op met stromen! Dat is een wonder! Stroomopwaarts houdt Jehovah het water tegen en zo is er al gauw geen water meer in de rivier!

De priesters die de ark van het verbond dragen, zijn tot het midden van de droge rivier gelopen. Zie je hen op het plaatje? Terwijl zij daar blijven staan, trekken alle Israëlieten over het droge door de Jordaan.

Als iedereen overgetrokken is, laat Jehovah Jozua tegen 12 sterke mannen zeggen: ’Ga de rivier in naar de plaats waar de priesters met de ark van het verbond staan. Neem daar 12 stenen vandaan en stapel ze op elkaar in het kamp waar jullie overnachten. Wanneer jullie kinderen dan later vragen wat die stenen betekenen, moeten jullie hun vertellen dat het water van de Jordaan ophield te stromen toen Jehovah’s ark van het verbond de Jordaan overtrok. De stenen zullen een herinnering aan dit wonder zijn!’ Ook op de plaats waar de priesters in de rivierbedding hebben gestaan, richt Jozua 12 stenen op.

Ten slotte zegt Jozua tegen de priesters die de ark van het verbond dragen: ’Kom uit de Jordaan.’ En zodra zij dit doen, begint de rivier weer te stromen.

Jozua 3:1-17; 4:1-18