Turus sid izon

Sasi di Yehovah

Pomili boros Momogun

Mindamo dit Aso Barazan Marajal do Kitab

Engin ko marajal do kitab? Ong engin, munsopot diti aso barazan marajal do kitab sid valai. Isian i borang nokosodia ong mindamo marajal do kitab sid valai.