I Noa dino iso kusai it avantang koulun om atatap iosido sid Kinoringan. Nokuro tu banalko avantangan i Yehovah di Noa? Imatai kuran it gama di Noa kiunsopot bahagi dau, suvang ongkob dau om itokou.