It ongo sukod vagu kopurimon dot okonko osinang mogihim pikoruhang. Imatai kuran di Tara nakadapat koruhang di totopot dit banal ko otoboi dau om itungon di tokou kuran supaya itokou nga kadapat kuruhang dit totopot. Iningo di tokou it ongo sukod vagu sid pentongkop pomogunan poboros dit purimon dioti kanangan ko i gama dioti mamapag di pikoruhangan dioti.