Turus sid izon

Turus sid menu 2

Sasi di Yehovah

Momogun

Kitab sid Internet

Mamasa om mongining Kitab sid internet, antawa mangadownload it rinakam ot audio om ongovidio do Kitab boros dang bobou. The New World Translation of the Holy Scriptures nokonong, Kitab it dinalin it osinang mamasa. Nokosoliw sid noinsanan antawa amu sid labaan 120 boros. Labaan 200 milion ot nakazazadno.

 

Moki mahap. Aso po solinan Kitab boros do vokon Momogun didino. Pomili boros do vokon.

Varo babasaon vokon dang momogun siti: