Turus sid izon

Turus sid sinarai dot izon

Sasi di Yehovah

Pomili boros Momogun

 BAHAGIAN 8

Nokokuro tu Minatai i Yesus Bahagi di Tokou?

Nokokuro tu Minatai i Yesus Bahagi di Tokou?

Minatai i Yesus bahagi kosopulan di tokou antad sid kapatazan. Yahya 3:16

Sid kotolu tadau kinapatazan di Yesus, varo akopiro tongoondu minogkodimot dit lobong di Yesus nga aso no siri i buntung di Yesus. I Yesus ginulian no di Yehovah.

Iri ogi, minokimot no di tongo kinoruhangan dau.

Ginulian no di Yehovah i Yesus jumadi vagu do malaikat dot banalko kikuasa om aso no kapatazan. It tongo kinoruhangan di Yesus nokemot hiza minindakod i Yesus sid surga.

 Ginulian do Kinoringan i Yesus om tinahakan kuasa jumadi do Raja sid Karajaan do Kinoringan. Daniel 7:13, 14

Minatai i Yesus tu minananggung di tokou. (Matius 20:28) I kinapatazan di Yesus pinonobus Kinoringan di tokou antad sid dusa om kapatazan kumaa sid koposizan penlaid.

Pinangkat no di Yehovah i Yesus jumadi do raja momorinta do pomogunan. 144,000 it ulun opihot kosipan pinili no antad sid pomogunan mozo di Yesus sid surga. I Yesus om 144,000 i nopili jinumadi no pomorinta sid karajaan do Kinoringan.​—Kentalangan 14:1-3.

I karajaan do Kinoringan poguli vagu diti pomogunan yadko i kobuatano sid Kabun dot Eden gulu. Miparang, araat gagamaon, komosikimo om vitil nga aso no. Sokoviai i riniba ohigak nopo.​—2 Petrus 3:13.