Skip to content

Skip to table of contents

24-​30 yuni

FILIPISAMA 1-4

24-​30 yuni
  • Singi 33 anga begi

  • San wi o leli (a á mu pasa 3 min.)

DEN GUDU DI DE AINI A WOWTU FU GADU

MEKE MOITI FU TOON WAN MOO BUN PELEIKIMAN

A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

  • Singi 45

  • Sama a basi, yu efuso i telefon?: (5 min.) Pee a felon. Baka dati da i piki den akisi ya: San a den wini di wi e fende te wi e wooko anga sani enke telefon anga tablet? Fa sani o waka efu wi á poi tan sondee den sani ya? Fa yu o du sabi efu yu e koboloiki den sani ya tumisi? San a wantu sani di u sa du fu soi taki u „sabi san a den moo pelensipali sani?” (Fili 1:10)

  • Luku bun fa yu e meke piisii”: (10 min.) Takimakandaa. Pee a felon di den e kai Sortu bun sani mi kan du fu abi prisiri?

  • Kemeente Beibelsutudi: (30 min.) jy-SR kap. 72

  • San u leli tide anga san wi o leli taa wiki (3 min.)

  • Singi 76 anga begi