Skip to content

Skip to table of contents

 A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

Meke moiti fu fende moo wini fu a sutudeli di yu e sutudeli

Meke moiti fu fende moo wini fu a sutudeli di yu e sutudeli

SAIDE A DE FANOWDU: Te wi e sutudeli a Wowtu fu Gadu wi o man „sabi a baala, a langa, a hei anga a dipi” fu a waaleiti (Efe 3:18). A sani ya o yeepi u fu sama á fende fowtu a wi, a so wi o man tyai useefi bun a den ogii sama mindii. A sani ya o yeepi u tu fu kisi a ’wowtu di e gi libi holi gingin’ (Fili 2:15, 16). Te wi e sutudeli a Wowtu fu Gadu wi e fende leli di wi abi fanowdu. San o yeepi u fu fende moo wini fu a leisi anga a sutudeli di wi e sutudeli Beibel?

FA I SA DU A SANI YA:

 • Maiki tekisi aini i Beibel efuso tablet te yu e sutudeli, da i sikiifi sani di i wani membee

 • Te yu e leisi a Wowtu fu Gadu akisi iseefi taki: ’Sama? San? On ten? Pe? Saide? Fa?’

 • Meke moiti fu sabi fa sani waka tuutuu. Koboloiki den wooko sani fu a olikanisâsi fu ondoosuku den toli efuso den Beibeltekisi di i wani sabi moo bun

 • Sidon pakisei den sani di i leisi fu si fa i sa wooko anga den

 • Wooko anga den sani di yu e leli ala dei.​—Luk 6:47, 48

LUKU A FELON DI DEN E KAI STUDERI BUN FU MAN „TAN HORI STEIFI NA A WORTU”, DA I PIKI DEN AKISI DI E KON:

 • Fa son sama e si a sutudeli di den e sutudeli?

 • Saide u mu bigin anga wan begi fosi u sutudeli anga useefi?

 • San o yeepi u fu fusutan wan toli fu Beibel moo bun?

 • Fa u sa maiki sani aini a Beibel di wi e koboloiki fu sutudeli?

 • Saide a pelensipali fu sidon pakisei den sani di wi e sutudeli?

 • San u mu du anga den sani di wi e leli?

„Ná pikin lobi mi lobi a weiti fi i. Hii dei mi e pakisei en.”​—Ps 119:97