Skip to content

Skip to table of contents

 A LIBI FU WI ENKE KELESTEN

A lasi manpikin daai kon baka

A lasi manpikin daai kon baka

LUKU A FELON DI DEN E KAI A LASI MANPIKIN DAAI KON BAKA, DA I PIKI DEN AKISI YA:

 • San e soi taki David be e gwe fika Yehofa saafisaafi? Fa en famii anga den owluman meke moiti fu yeepi en?

 • Fa a fasi fa Baala anga sisa Barker be e tyai denseefi yeepi den pikin fu den?

 • San a felon ya e leli u . . .

  • te wi abi wan wooko di e teke ala u ten?

  • te wi abi mati di á bun?

  • te taawan e suku fu yeepi u?

  • te ai hati wan sama taki a meke wan fowtu anga a paadon di u mu gi taawan?